E. du Perron
aan
H. Marsman

Parijs, 22 juli 19343289

Parijs, Zondagavond.

B.H. Mijn schoonzuster is op het oogenblik hier en vergt zoowat al mijn tijd (t/m a.s. Vrijdag). Ik zend je gelijk hiermee de drukproeven terug. Je brieven zijn steeds beter en werkelijk, als je zoo doorgaat schrijf je zeer spoedig je goede roman. Ik vind het boek3290 ook steeds beter worden en zoo goed als ik niet gedacht had dat het nog worden zou bij dit gegeven; het is in ieder geval zeer boeiend. Laat V. vooral die revolver-kul eruit gooien, die erg veel v/het dramatische juist verzwakt. Zooiets is zóó traditioneel treinlectuur-achtig en maakt wat goed was tot een grap. Wèg daarmee! Hartelijk je

E.

3289Prentbriefkaart: tekening van de Carmel de Lisieux, voorstellend een episode uit het leven van Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus.
3290Heden ik, morgen gij, roman in brieven die Marsman samen met Simon Vestdijk schreef.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie