E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 20 juni 1934

Parijs, 20 Juni.

Zeer geachte Heer Endt,

Tot eind Juli ben ik nog hier. Daarna - dus ongeveer heel Augus-tus - ben ik wschl. uit de stad; waarheen is nog niet zeker, maar dat zal ik u tegen dien tijd nog wel schrijven als dat voor de proeven noodig mocht zijn.

Voor het geval ik op reis mocht zijn als het boek uitkomt, zou ik u willen vragen de 12 exx. die mij toegedacht zijn aan de volgende adressen te willen zenden:

6 geb.exx. aan:

1. Dr. M. ter Braak, Pomonaplein 22, Den Haag.
2. Dr. J.R.B. de Roos, Kon. Wilhelminalaan 19, Voorburg-Den Haag.
3. G.H. 's Gravesande, Scheven, laan 110, Kijkduin, Den Haag.
4. Mej. A. en R. Rissik, Kastanjestraat 37, Den Haag.
5. J. Greshoff, Bould Aug.Reyers 130, Schaerbeek-Brussel.
6. aan mijzelf: E. du P. 17 bis rue Erlanger, Parijs (16e).

6 ingen.exx. aan:

1. Mej. G. ter Braak, p/a Greshoff (zie boven).
2. A.C. Willink, Keizersgracht 538, Amsterdam
3. } aan mijzelf: adres boven. Krijgt Malraux 1 ex. door u toegestuurd? Zijn adres is 44, rue du Bac, Paris 7e.
4. } aan mijzelf: adres boven. Krijgt Malraux 1 ex. door u toegestuurd? Zijn adres is 44, rue du Bac, Paris 7e.
5. } aan mijzelf: adres boven. Krijgt Malraux 1 ex. door u toegestuurd? Zijn adres is 44, rue du Bac, Paris 7e.
6. } aan mijzelf: adres boven. Krijgt Malraux 1 ex. door u toegestuurd? Zijn adres is 44, rue du Bac, Paris 7e.

(Ik krijg dus 1 geb. en 4 ingen. exx. hierheen gestuurd. Veel dank voor de moeite.)

Het geld dat ik nog krijg, vroeg ik u reeds, evenals het vorige deel, aan Dr. J.R.B. de Roos te Voorburg te zenden.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend

EduPerron

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie