E. du Perron
aan
J. Greshoff

Parijs, 25 mei 19343225

B.J. - Jammer dat deze man niet in Hitler-Deutschland opereeren kon. Dank voor brief; ik wacht op de aangekondigde drukwerken die er nog niet zijn, en schrijf ondertusschen mijn ‘slot-essay’ voor Forum.3226 Ben er nu goed in. Dan Ducroo. Nu nog maar één wensch: kan ik misschien mijn honorarium voor de gedrukte Ducroo krijgen van Holkema & Warendorf? Ik zag nog niets verschijnen en kan het best gebruiken. Kan je erom schrijven? Hart. gegroet door je

E.

3225Prentbriefkaart: portret van Jean-Baptiste Carrier (1756-1794), die volgens een door DP onderstreepte zin uit het onderschrift in 1793 te Nantes gevangenen liet verdrinken in speciaal voor dat doel uitgeruste boten.
3226‘Jan Lubbes’. In Forum 3 (1934) 7 (juli), p. 586-599 (Vw 2, p. 679-705).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie