E. du Perron
aan
De Wereldbibliotheek (P. Endt)

Parijs, 19 mei 1934

Parijs, 19 Mei.

Geachte Heer Endt,

Mijn laatste zending hebt u nu natuurlijk ontvangen? Ik antwoordde niet dadelijk op uw laatsten brief, omdat die mijn aanget zending gekruist moet hebben.

Zou ik van mijn vertaling, als het zoover is, telkens een dubbele drukproef mogen hebben? Dit met het oog op allerlei controle, waaraan ik die vertaling nog wilde onderwerpen.

Ik zie Malr. vanavond en zal er bij hem op aandringen dat hij mij eerstdaags zijn voorwoord bezorgt. Ik vertaal die dan met bekwamen spoed en zend u die meteen.

Met vriendelijken groet hoogachtend

EduP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie