E. du Perron
aan
G.H. 's-Gravesande

Le Roselier-en-Plérin, 17 november 1933

Le Roselier, 17 November.

Beste 's Gravesande,

Mijn vrouw laat vragen of je er niet iets aan doen kunt dat haar stukken wat sneller geplaatst worden; dit vooral omdat je indertijd zei dat wij best wat meer konden schrijven. Wij schreven toen 6 brieven zoowat per maand, maar het lijkt erop of wij, wat wij ook doen, niet meer geplaatst krijgen. Het zou ons goed te pas komen als wij dezen winter bv. ± 10 brieven per maand geplaatst kregen; maar wat denk je ervan? Als het niet gaat op de krant, is het natuurlijk onzin meer te sturen.

Vandaag kreeg ik het stuk van Menno.2980 Kan je me niet de krant sturen waarin zijn benoeming werd aangekondigd?2981 dat zou ik zoo graag lezen! Ook graag je stuk over Dr. Dumay.2982 - Van ons is het laatste dat wij nu geplaatst zagen, het door jou hierheen gestuurde stuk over Alexeïeff; sindsdien moeten er wel 4 brieven verzonden zijn. Maar daar komt het nu niet op aan; zeg ons alleen even of het je mogelijk lijkt per maand meer dan 6 brieven erin te krijgen of niet; dit met het oog op allerlei andere berekeningen die we nu helaas voortdurend moeten maken.

Heb je het ‘feuilleton’, de ‘causerie’ of hoe ik het noemen moet, over d'Artagnan ontvangen? Zou je een dergelijk stuk af en toe niet in Het Vaderland kunnen plaatsen? Al dergelijke beetjes kunnen helpen.

Hartelijke groeten van ons beiden; je

EduP.

2980‘De dichter en het leven’ (Bespreking van Vestdijks Berijmd palet, Hendrik de Vries' Stormfakkels en Werumeus Bunings Et in terra). In Het vaderland van 12 november 1933 (av.).
2981Het vaderland van 7 november 1933 (av.).
2982Dit werd niet in Het vaderland opgenomen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie