E. du Perron
aan
A. Roland Holst

Bellevue, 27 september 19332915

Bellevue, 27 Sept.

Beste Jany,

Hiernaast een photo, voorstellende den jongen A. Roland Holst te Oxford in een studentenopvoering van Hamlet in plus fours. Naast hem natuurlijk Ophelia. Daar zij allebei een stuk papier in de hand hebben, zal het wel op een repetitie zijn geweest, misschien heeft de jonge A.R.H. tenslotte toch nog een fluweelen pakje aan-getrokken en hooren de plus fours tot zijn persoonlijke uitrusting - gewoonte die hij later behouden heeft, naar men zegt, en die hem ook op ‘rijperen’ leeftijd (mais n'exagérons rien!) een juveniel air gaf. Bewaar deze briefkaart goed, met alle verschuldigde eerbied voor het historisch document.

Verder van hier geen nieuws, dan dat wij begonnen te zijn met de noodige informaties en andere zetten voor het dreigende verhuizen.

Hartelijke groeten, ook van Bep.

Je E.

2915Prentbriefkaart: de mannelijke helft van het op de prentbriefkaart voor toneel repeterende paar is een enigszins op Roland Holst lijkende jongeman. Roland Holst studeerde in Oxford. Zie Schrijversprentenboek 1, p 11.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie