E. du Perron
aan
H. Marsman

Bellevue, 4 augustus 1933

Bellevue, Vrijdag 4 Aug.

Beste Hennie,

Kan je, zoodra je in Holland bent, niet wat op touw zetten met den uitgever Querido?

Stel hem voor: een serie romans van (politieke) actie, geheel in de mode van den tijd - onder mijn leiding. Als eerste nummers:

1. La Condition Humaine van André Malraux. (Door mijzelf te vertalen.)*
2. De Schaduw van den Caudillo van Martin-Luis Guzman. (Door Slauerhoff te vertalen, onder mijn leiding.)
3. Wat niet gebeurde van Boris Savinkov. (Door X te vertalen uit het Russisch, of door Y uit het Fransch of Duitsch, op de stijl komt het hier niet aan.)
4. Die Stadt van Ernst von Salomon.

Ik zal alle vertalingen nazien, en een kort voorwoord schrijven in ieder boek, deels om den schrijver te situeeren, deels voor de periode in het boek behandeld: bv. de nogal verwarde Chineesche gebeurtenissen in La Cond. Hum., de ‘revolutie’ van 1905 voor Savinkov, etc. Je weet bij ondervinding dat zulk werk mij volkomen is toevertrouwd, doe dus je best. Het zou mij een opluchting zijn als ik hieraan wat verdienen kon, inpl. van met dat bête fokken van copy voor ‘diverse bladen’.

Ik ben weer hard bezig met Ducroo. Het beste in Holland, en krijg ik gauw het laatste hoofdstuk?

Je E.

Als Querido misschien voor een serie niet voelt, dan kunnen wij altijd probeeren met één deel, en als dat gaat, toch het programma afwerken, met de deelen die ik hier alvast bijeenbracht. Van Von Salomon ben ik niet heelemaal zeker dat het ‘volwaardig’ is, maar het heeft momenteel, zoowel in Duitschland als hier, een groot succes.

*Er is een ‘aanzoek’ van Meulenhoff voor dit boek bij de N.R.F., maar M. is befaamd om zijn traagheid en dus is er nog niets beklonken. De N.R.F. vraagt fl. 150. voorschot en verder percenten (niet veel, geloof ik). Als Q. dit voorstelt, heeft hij het boek hoogstwschl. meteen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie