E. du Perron
aan
H. de Vries

Bellevue, 19 juli 1933

Bellevue, 19 Juli.

Beste Hendrik,

Hieronder, snel, nog wat aanteekeningen. Ik profiteer ervan dat ik er nog in ben; ik heb alle dubieuze plekken nog eens overgelezen.

De Zon Bellatrix zou ik zeker houden. - De 3 Tarantella's door jou gestuurd, zijn goed; maar waarom de Oorlogstarantella weggelaten. Ik voor mij geloof dat dit gedicht heel goed is; op de voorlaatste strofe na, die te didactisch en een beetje hoofdartikel-achtig aandoet. Als je die strofe schrapt en één regel behoudt op ‘eeld’, krijgt de laatste strofe, door de herhaling ‘asch in de schuren’ - ‘die smeult in de schuren’ - een profetischer accent. Dus, voor mij zou het begin zóó worden:

De Zon Bellatrix

Oorlogstarantella (als ‘inleiding’)

Drie Tarantella's

Koorts

‘Orkaan’ kan blijven, mèt ‘Verdwaald’. Ik vond ‘Orkaan’ wat abrupt eindigen, na dat begin.

‘Droomspel’ zou ik laten vervallen, om de ‘actueele’ kant vooral. Maar het kàn ook best behouden blijven.

Idem voor ‘Ramp’.

‘De Verdwenenen’, ofschoon het inderdaad wat gek is, zou ik graag behouden zien.

‘Wandeling’ kan vervallen, ja.

Bij ‘Verkeersknoop’ en ‘Morgenschemer’ blijf ik weifelen.

‘Paula’ - kan je daar niet een strofe bij maken? Het gaat zoo raar uit.

‘De Zee’ kan weg. ‘Vliegtocht’ vind ik iets heel aardigs hebben. ‘Silenen’ niet schrappen, zou ik zeggen. Eerder bij ‘nocturnen’ doen. ‘Nocturnen’ vereenigen; onder één titel als ‘Tarantella's’ en nummeren. Dit is ook beter voor het bepaalde karakter.

‘Kwelling’ absoluut behouden!

‘De Geboorteplaats’ in een latere bundel? - dit kan ik natuurlijk niet beoordeelen.

‘Crucifix’ handhaven - best.

‘Fabriek’ kan misschien voorop gezet worden, bij andere verzen van deze inspiratie.

‘Lucia’ probeeren te bekorten.

‘Hitte’ is beter dan ‘Noodweer’ vind ik, dat voor noodweer weer te kort is!

* * *

Ik zal Marsman schrijven. Hij zit op het oogenblik in Luxemburg.

Ik denk dat van al mijn geschriften, op een paar verzen na, Nutteloos Verzet je het meest zal bevallen. Wat je als gif voelt in het andere, begrijp ik wel; ikzelf vind Ieder zijn kwelling (in B.G. aan E.) dan het giftigst. Heeft het ook de anijs-smaak van absinth?

Ik heb het erg druk en laat het nu hierbij. Hartelijke groeten, ook van Bep,

Je EdP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie