E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bellevue, 8 april 1933

Bellevue, 8 April '33

Beste Freddy,

Zou je iets voor mij willen doen? Ik veronderstel dat je gemakkelijk in de Kon. Bibliotheek komt; wil je daar dan blz. 241-42 van Goena-Goena door Maurits voor me overschrijven? Ik bezit dit boek, maar die 2 blzn. ontbreken. Daar je klein en keurig schrijft, zou je het misschien zoo kunnen inrichten dat je den inhoud van die blzn. op 2 kantjes van een papier schrijft in het formaat van het boek (er is maar één uitgave van, denk ik, verschenen bij Sijthoff, Leiden); ik kan dat dan gewoon ertusschen plakken. - Ken je dezen Maurits (P.A. Daum)? De man is zeer de moeite waard; hij houdt het midden tusschen Couperus en Willem Elsschot en is, ofschoon hij slordiger schrijft, wschl. rijker en zeker geenszins minder dan den laatste. Hij schreef 7 boeken, nl. 1. Uit de suiker in de tabak. 2. Hoe hij Raad van Indië werd. 3. Goena-Goena. 4. In en uit 's Lands dienst (4 dln.). 5. Ups en Downs in het Indische Leven. 6. Nummer Elf. 7 Aboe-Bakar. Ik bezit hiervan alleen nr. 3 en 7. Zou je moeite voor mij kunnen doen om eenige van de andere te krijgen? Ze zijn meestal erg vuil en gehavend als je ze vindt en kosten niet veel, hoogstens fl.1.- Het zou mij plezier doen als ik ze nog eens compleet kreeg. Deze 2 werden mij bezorgd door Arthur van Schendel.

Ik laat het hierbij. Voorloopig is van naar Holland gaan geen sprake. Ik wacht af hoe de zaken verloopen, en er valt nog niets te beslissen. Later meer daarover; ik heb absoluut geen tijd voor langere epistels.

Met dank bij voorbaat voor wat ik je vroeg en hartelijke groeten, ook voor Rudie, steeds gaarne je

EduP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie