E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 25 maart 1933

Bellevue, Zaterdag.

Beste Jan,

Eerst de vervelende zaak met Maurice afgedaan. Zijn principe, dat er te veel is van jou alleen voor Panopticum, kan ik deelen. Er is vooral teveel tegelijk afgeleverd. Er moet - dat zei Menno trouwens al dadelijk - een keuze worden gedaan. Ik heb dat nu gedaan, precies zooals ik het bij iedere andere copy zou doen, d.w.z.: voor mijzelf gelezen en voor of tegen gestemd. Mijn keuze is (van Menno's voor en tegen weet ik niets) nu zóó uitgevallen:

Over ‘belles pages’2612 - best; ik ben het niet zoo nuanceloos met je eens, maar de strekking lijkt mij uitstekend, dus kort en goed voor.

Over knekels van Ronsard2613 - kort en aardig; dus voor.

Het juiste woord (van Davignon)2614 - aardig; dus voor.

Invoerrechten op geestelijk gebied2615 - dit vond ik erg mat, en nogal vaag, en het zei me niets; dus tegen.

Potverteeren (over prijzen)2616 - best. Ik heb in het slot, bij je ‘altijd en overal in het verkeerde keelgat’ het woord ‘bijna’ gezet. Dat lijkt mij genuanceerd genoeg! En verder voor.

Wat dan nog? (over aanstoot geven)2617 - dit stuk is een herhaling van 10, 12 andere stukjes van je; maar waarom niet? dus best, ook al voor.

Over ‘auteursrecht’2618 - vind ik zwak; matig voor.

Over Willem de Zwijger2619 - hier ben ik eigenlijk tegen; omdat we daar nu al genoeg over hebben gehad! Tant pis voor Veterman. En ik begrijp niet dat je Jany 2 × belachelijk maakt, omdat zooiets toch gebeurt tegenover het publiek. Het is niet een onder-onsje tusschen Menno, jou en mij, maar iedere boerelul kan dit lezen en mee-ginnegappen over Jany's niersteen en zijn knittelrijmpjes. Maar als je vindt dat het zoo moet... Ik ben daarom ook niet tegen dit stuk, ik heb zooiets als blanco gestemd, maar ik vind het stuk niet geslaagd.

Over Aurélien Scholl2620 - zeer best; dus zeer voor.

Over held Hitler en Mann2621 - dit stuk vind ik uitstekend, maar je zou het volgens mij terug moeten vragen en bijwerken, na wat daarna allemaal in Duitschland gebeurd is. Je hebt nu gekankerd tegen het schrijvershuis in Moskou, maar als het waar is dat Renn, Kisch e.a. vermoord zijn geworden door de ‘nazi's’, althans zwaar mishandeld worden, dan is dit grappige stuk over Mann een beetje uit den toon. Schrijf dan een fel stuk over dien rot-politieagent die Hitler heet, en die den Duitschen geest weer belichaamt, en over de andere politieagenten, die nu al nog meer brallen dan hij. Hij is al overschreeuwd door zijn eigen satellieten, deze held! - In ieder geval, houd dit stukje, lichtelijk gewijzigd, als aanhef, maar werk het bij en dan moet het ook in Mei uiterlijk (en dan is wschl. nòg te laat) in Forum.

Dat is alles. Oef... Begrijp me wel, het is altijd weer hetzelfde: ik stem nu, omdat het ‘moet’, maar voor mijn part kan eigenlijk alles er in!

Je secretaresse lijkt mij een pracht - als maatregel, bedoel ik. Maar of ik fr. 1.50 per blz. betalen kan, ik weet het niet. Laat het vooreerst maar niet doen. Als ik 45 frs. per 30 blzn. moet neerleggen, zonder er iets voor terug te krijgen tot alles af is, dan wordt dat tòch erg onvoordeelig voor me. Voor 400 blzn. 600 frs. betalen en dan fl. 350. krijgen, wat jij nu zoo prachtig vindt, terwijl Menno fl. 1000. gehad heeft voor Hampton Court en Slau fl. 750.- voor Het Verboden Rijk, en Henny zooiets van fl. 800.- voor ieder van 2 romans (hierover moet je zwijgen), dat mag ik mij niet meer veroorloven! Maar ik heb nu aan Meulenhoff geschreven voor die bloemlezing en wacht af hoe die relatie worden zal. De oude Van Kampen staat als héél gierig en voorzichtig bekend, en het zoontje is een beste vent misschien, maar een aartslul, dat heb ik nu al in de gaten. Ik begrijp zijn enthousiasme niet, à si peu de frais. Ik kreeg een aarzelend en half antwoord van hem op een brief die heel en rechtuit was - ik vind dat belabberd, al geloof ik aan dien Maecenas-uitgever ook niet meer (als ik het ooit deed). Als ik 4 maanden hard moet werken aan iets dat ik maar eens maken kan, omdat ik er mijn heele ik, tot mijn 33e jaar, in zet, en het wordt dan 400 blzn. groot, dan is fl.350. daarvoor een hongerloon. In ieder geval krijgen zij het ms. niet voor ik een groot deel ervan in tijdschriften gepubliceerd heb. Wil Groot-Nederland iets hebben, denk je? De grootste lappen herinneringen zijn m.i. het meest geschikt. Maar wacht tot je alles beter overzien kunt. Ik werk stevig door.

Herman schreef mij, maar zonder een woord over T.V. en altijd even kortaf. Hij heeft, geloof ik, al lang de pest in en wil niet in botsing komen met die notarissen. Als die smakkers mij oplichten, steekt hij geen hand uit; ik ben gewoon aan die lui overgeleverd. Ik zou ze nu ongezien met hun drieën kunnen verdrinken. De gekste dingen gaan nog gebeuren: zoo zijn de aandeelen Buenos-Aires nu wschl. aan het kelderen en moeten ze omgezet worden in andere voor een ‘Readjustment Plan’. En wat ik ervan denk? vragen die klooten van de wet nou. Ik denk dat de boel met wachten langzaam (neen, haastig!) maar zeker naar de bliksem gaat; verder weet, denk en begrijp ik er niets van. Ik heb den brief van de Bank naar T.V. doorgestuurd en zend hem vandaag het Engelsche program nog, dat erbij hoort. - Verder kreeg ik van de Caisse des Reports opeens een briefje over een brandkast die mijn vader gehuurd heeft, en of die successie nu geregeld kon worden! Er zal wel niets in die brandkast zitten, maar zooiets is toch ridicuul! Dat is een erfenis van 5 jaar terug!

Ik ben weer erg uit mijn doen over dit alles. Ik vroeg Herman een opgaaf (gespecificeerd) over die 60.000 francs passief (buiten de huur) - ik krijg daarop gewoon geen antwoord. Ik heb lust om hem te vragen wat ik hem schuldig ben en hem zijn congé te geven; wat heb ik aan zoo'n vent?

Als je T.V. eerstdaags spreekt, behandel dit even met hem. Wat zijn zijn indrukken over Herman? Als hij eerlijk is, is hij toch, dunkt mij, hevig onverschillig. Hij denkt wschl. dat het voor hem tòch een schijntje oplevert, dus...

Iemand als Gans is een Ariël, een nobele engel, een held met een hart in zijn lijf, of een martelaar met idem, een onvergelijkelijk hooger wezen, vergeleken bij dat infame ploertendom. Als ik die Dewever en Bette mocht afrossen tot ik er zelf bij neerviel, dàn kon me de successie verder gestolen worden, zooals ze het nu toch wordt.

Als die ploert van een Dewever en die andere ploert Bette de juweelen van mijn moeder stuk voor stuk verkoopen - en vervangen door rotzooi, die zoo'n beetje aan de beschrijving beantwoordt en geen 20e waard is van het gegapte - sta ik onmachtig om iets te bewijzen en heb ik dit erbij te aanvaarden. Wat zijn die 60.000 frs. schuld opeens? 30.000, soit, met alle doktersrekeningen mee - maar 60.000, en dan nog buiten de huur! En de huisheer van de rue Charles-Quint2622 ligt als ‘slimme Bels’ natuurlijk al lang met de ‘slimme Bels’ Dewever onder één deken; met zijn beiden zullen ze wel uitvinden hoe ze de ‘erfenis’ het krachtdadigst besnaaien kunnen. Het is gek: ik zou los kunnen staan van dit bezit, als ik het normaal verloor, maar dat gegap van die mannen van de wet vreet mij op.

Die T.V. is een engel, op mijn weg gelegd. En toch voel ik mij tegenover hem onzeker: ik weet niets dat ik voor hem terug kan doen. Ik bezorg hem last, alsof het vanzelf sprak, en voel toch verdomd goed dat niets minder vanzelf spreekt! Vraag Nijkerk, of bedenk zelf eens, wàt ik zou kunnen doen om T.V. mijn dankbaarheid te betoonen, als hij er mij nog een beetje uit redt - en ook zonder dat! Dit is wel de ergste rotzooi waar ik ooit in zat.

Nu, later weer eens over wat anders, met een nieuwe portie ms. Liefs voor Aty en van Bep,

een hand van je E.

P.S. - Ik maakte gisteren bij Malraux met Alexeïeff kennis, die een aardige Amerikaansche vriendin heeft met bakkebaardjes. Erg lief kind! Hijzelf erg aardig, zoo op het eerste gezicht, en opeens onbehoorlijk op mij gesteld! Als die vriendin er niet was, ging ik niet naar hem toe!

2612‘Stukken en brokken’. In Forum 2 (1933) 7 (juli), p. 557-558.
2613‘Knekels en klinkdichten’. In Forum 2 (1933) 10 (oktober), p. 758-759.
2614Niet in Forum.
2615Niet in Forum.
2616In Forum 2 (1933) 5 (mei), p. 411-412.
2617Niet in Forum.
2618‘Poëzie en jura’. In Forum 2 (1933) 11 (november), p. 830-832.
2619Wschl. over Roland Holsts gedicht ‘De prins weergekeerd’. Niet in Forum.
2620‘Met het oog op de eeuwigheid’. In Forum 2 (1933) 8 (augustus) p. 623.
2621Niet in Forum.
2622De eigenaar van het huis dat DP's moeder tot haar dood in Brussel bewoonde.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie