E. du Perron
aan
J. Greshoff

Bellevue, 19 maart 1933

Bellevue, Zondag.

Beste Jan,

Ik begin me werkelijk ongerust over je te maken! Is het heusch alleen maar grieperigheid? Je zag er nogal slecht uit, de laatste keer. Nu is dit nogal wisselend bij jou; en ik hoop dus, dat je eigenlijk bezig bent met op de postzegels te bezuinigen, maar toch... Schrijf gauw de beloofde brief.

Ik werk stevig aan mijn ‘roman’. Ik heb Van Kampen erover geschreven. Als ik niet gepest word, wil ik er in Mei of Juni mee klaar zijn (350 à 400 blzn.) Ik ben nu op weg naar de 90 blzn. (het lijkt Menno wel, dit bladzijden tellen!) Morgen stuur ik je aangeteekend de eerste dertig. Kan Angèle dit voor mij overtypen in 2 exemplaren? - als dat tenminste niet te duur wordt. Geef me eens de prijs op, voor 1 en voor 2 exx., voor je eraan laat beginnen.

Telkens als ik een nieuw pakje van ± 30 blzn. heb, stuur ik je een portie van de vorige 30. Wacht nu niet tot alles bij elkaar ligt, maar lees iedere portie! En spaar me geen kritiek, vooral niet detailkritiek, want ik overzie natuurlijk nog niets, en pen in groote haastigheid.

In de volgende portie krijg je jezelf te zien, als Bloklandt. Hier ook al, maar héél even alleen maar, geloof ik.

Wil je er nog met niemand over spreken behalve de èrg goede vrienden: Menno, Jan v. Nijlen.

Ik vind het verdomd onrustig worden dat ik niets hoor, noch van Herman, noch van Timmers Verhoeven. Het is of Brussel dood is, en dit is ook niet prettig. Als ik morgen nog niets heb met de post, schrijf ik èn H. èn T.V. aan. Als de laatste mij werkelijk wil helpen, moet hij beginnen wat voor me te doen, anders heb ik liever dat men mij niets belooft. Kan je hem niet opbellen of van Nijkerk hooren wanneer er nu naar Gistoux gegaan wordt?

Veel hartelijks, ook voor Aty, van ons twee, en het beste!

Je E.

P.S. Ik sprak J. Gans, een inderdaad wat ‘kleverige’, maar zielige en au fond heel sympathieke jongen, met bepaald iets edels (quelque noblesse d'âme) De kerel leeft soms van 150 frs. in de maand!

2594We hebben voor Forum één romanfragment van Henny gekregen: over een soirée in mondain Parijs, het leek wel knudde! Maar misschien is de rest beter.

2594Op de achterzijde van de envelop geschreven.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie