E. du Perron
aan
J. Greshoff

Believue, 5 november 1932

Bellevue, Zaterdag.

Beste Jan,

Adres Paul Beynon is gewoon: P.A. Beynon, assistent-resident van Madioen, Java. - Simone zal wel verlegen zijn en denken: wat hebben die menschen aan me? - Ik zal Sander schrijven dat ik met 1 Jan. de heele rotzooi in oranje omslag (Nutt. Verzet ook) opgedoekt wil hebben. Schrijf jij, of Menno, hem dan over die voorwaarden. (Maar als je hem erop beknibbelt, doet hij er misschien niets meer voor!) Schreef hij niet dat hij eens in Parijs met ons at? - Paulhan heb ik niet gezien; ik heb een uur in het hokje van Malraux op hem ge-wacht, toen ben ik weggegaan. - Natuurlijk krijg je de gebonden 2e halvejaargang2398 ook van me. - Je brief van wapenstilstandsdag raakt zeker weg, dus maak er een blanco velletje van. - Tenslotte nog iets: kan je me ten spoedigste nog een vergrooting zenden van die photo die je eens van me maakte2399 (met 28 naast mijn oor) die je zelf zoo goed vond. Het is voor een Duitsch werk over Holl. letteren2400, dat in Bonn geschreven wordt; het heele Forum moet erin! - Ook kreeg ik graag nog wat photo's van die redactievergadering2401 bij je; ik zag die alleen bij jou en kreeg er niet één van. Et v'là. Hart. groeten en dank vooruit.

Je E.

2398Van Forum.
2399Mogelijk is de foto bedoeld, genomen voor Greshoffs huis te Schaerbeek, waarop naast DP's rechteroor het huisnummer 130 te zien is. Afgedrukt in G.H. 's-Gravesande, E. du Perron, t.o.p. 176.
2400Mogelijk gaat het om een herdruk van Niederland. Ein Buçh junger flämischer und holländischer Dichtung (1930), door de dood van de samensteller Rudolf Lonnes in 1933 verhinderd.
2401Zie E. du Perron (Schrijversprentenboek 13), p. 29 voor één van deze foto's.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie