E. du Perron
aan
J. Greshoff

Spa, 28 juli 1932

Spa, 28 Juli.

Beste Jan,

Dank voor allerlei. Hierbij het vreemde verhaal terug; en neen, die bankbiljetten zijn niet voor mij! Van Jan v.N. misschien? Want wie bezit portretten van Arthur, Belgische bankbiljetten, en leest dan Maurois? Nijkerk? Sander? Je bent nog maar aan het begin van je onderzoek.

Hierbij nog wat te lezen (over Menno). Je kunt toch niet zeggen dat Donker hem niet mag!2267

Heb je Louis de Bourbon al ontmoet (die nu bij Sander logeert)? Hoe was hij? Haal mij toch uit mijn brandende nieuwsgierigheid naar dezen Naundorff,2268 dien ik me nog steeds niet anders dan als compleet gedegenereerd kan voorstellen. Is hij mooi? Geestig? Valt hij op door het aristocratische en toch manhaftige uiterlijk dat de laatste Bourbons vooral karakteriseerde? Heeft hij iets van het - hoe zal ik zeggen? - ... Napoleontische van Louis XVI? Heeft hij de een of andere tic voor klokjes, horloges of andere raderwerken? Hij stuurde ons verzen in, waarvan ik er een behield, misschien juist om mijzelf te ‘controleeren’ (d.w.z. omdat ik mezelf wantrouw in mijn aversie voor dezen Slauerhoff-epigoon). Maar nu hij bij Sander logeert, moet ik er toch meer van weten!

Mijn universeele Rose leeft hier zooals het uitvalt; slaapt, eet (of liever, eet meestal niet),* interesseert zich voor een modeshow en voor de schoonheidsménagerie, die nog steeds in een auto rondrijdt, wanneer zij2270 niet plechtig en onder toezicht wordt gevoederd (zooals mijn Rose zegt), en heeft mij op ditzelfde oogenblik ‘gelast’ met vele hartelijke groeten voor Agatha Christina2271 + gemaal. - Ik ben gisteren mijn portefeuille weer eens kwijtgeraakt, en heb hem ook weer teruggevonden.

Maak een goed stuk over Willink, en zet dat griezelige en slangachtige er dan ook maar bij!

Ik schreef je gisteren een briefkaart over een bête stuk van Hennie, waarvan ik veronderstel (nog steeds) dat je het niet gelezen hebt.

En nu:

 
Mijn groeten nog aan juffrouw Ritter
 
en aan het hart vol minnepijn
 
dat nu misschien wat bol en bitter,
 
maar morgen gekonfijt kan zijn!

En natuurlijk veel hartelijks voor jullie 2,

van Betje en Edje.

Dank voor Gr.Nederland. Moet het terug?

2267In de NRC van 26 juli 1932 besprak Anthonie Donker Ter Braaks essaybundel Man tegen man.
2268Louis de Bourbon beweerde afstammeling te zijn van de zoon van de Franse koning Lodewijk XVI, die aan de guillotine zou zijn ontsnapt en zich onder de naam Naundorff in Nederland als klokkenmaker zou hebben gevestigd.
*Als aardig historisch detail mag ik hier misschien wel bijvoegen dat ik zoojuist twee broodjes bij het ontbijt genuttigd heb, terwijl Edgaar en bij die gelegenheid maar een half (½) verschalkte. (Historisch)2269
2269Aantekening van mevr. DP.
2270Dit slaat op de ménagerie. (Vr. subst.)
2271Mevr. Greshoff-Brunt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie