E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Voorburg 4 mei 1932

Voorburg, Woensdag.

Beste Sander,

Veel dank voor de prompte toezending van de proef. Het lijkt mij best zoo; laat Mei 1932 nog iets meer inspringen, met het oog op een met inkt in te vullen datum, die ik nog niet weet. - Kan je het laten drukken op kaarten (witte) van het formaat van de proef, of iets grooter? en dan met de compositie over de breedte, dus zooals de proef er nu uitziet. Dat lijkt mij beter dan het bijgevoegde formaat.

Wil Greet ook namens mijn - hoe moet je zeggen? - ‘aanstaande’? hartelijk danken voor de gelukwenschen, en daar Greet en jij reeds één zijn, heb je er vanzelfsprekend ook je deel van. Van naar Maastricht gaan zal vooreerst wel niets komen; maar mogelijk zien we je nog eens hier. Alhoewel, wijzelf gaan naar het buitenland. Enfin, toch tot vroeger of later.

Amuseer je met Gabriël Smit2124 en veel succes met de schuldei-schers-problemen. Ik wou dat je uit deze impasse kwam; ik wensch je dat werkelijk van ganscher harte Als jij het niet verdient, welke uitgever dan wel?

Met hartelijke groeten, steeds je

E.

Wil je de kaarten dan nog eens naar dit2125 adres zenden? Ik ben er dan niet, maar ik heb ze ook niet noodig. Dank.

Adres: Mej. E. de Roos

Kon. Wilhelminalaan 19, Voorburg - Den Haag.

2124Smit logeerde in Maastricht, waar Stols ook woonde.
2125Met een pijl naar het tekstgedeelte vanaf ‘Adres’, dat in de kantlijn staat.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie