E. du Perron
aan
J. Greshoff

Den Haag, 23 februari 1932

Den Haag, Dinsdagavond.

Beste Jan,

De fl.10 - zal je nu ontvangen hebben. Ik ben deze dagen bij mijn moeder in het pension, een beetje voor Simone maar ook voor mijzelf, want ik was geweldig slap, wschl. nagriep en slechte voeding. Henri Mayer zocht me hier 2 × op. Ik schreef een stuk tegen Schotman,2082 en een ander, feller nog tegen Premsela,2083 geïnspireerd door het knipsel dat je me zond. Beide kunnen helaas eerst in nr. 4; nr. 3 is om zoo te zeggen klaar. Jouw artikel2084 kon er ook met geen mogelijkheid meer in; we stikken in de copy en 64 blzn. blijken après tout weinig. Nr. 4 is nu ook al bom-vol! een groot stuk van mij (Een Dilettant en de Revolutie)2085 komt eerst in 5. En Coster in 6 of 7!!2086 Het gààt niet anders.

Ik kreeg geen enkele proef van Helikon.

Die 10 frs. verrekenen we eens in de Taveerne van den Doorgang.2087

Overmorgen (Donderdag) staan Simone en ik tusschen 10 en 11 voor ‘den Faun’.2088 Als alles meeloopt, kan ik 9 Maart a.s. officieel gescheiden zijn; d.w.z. als zoodanig ingeschreven.

Vic over Premsela spreken is volkomen overbodig. Hij weet best wat de man waard is, maar vermag niets tegen hem. Hij mag blij zijn dat hij er zelf zit.

Vanaf Donderdagavond logeer ik weer in de L.v.O. 27.

Dag! Het beste, ook voor Aty, van steeds je

Ed.

2082‘Aandacht voor Schotman’ verscheen als Panopticumstuk in Forum 1 (1932) 4 (april), p. 266-269 als reactie op ‘Vlegelrevolutie’, Schotmans beschouwing over Forum in Nederlandsche Bibliographie van februari 1932.
2083N.a.v. M.J. Premsela's recensie van André Maurois' roman Le cerde de familie in de NRC van 18 februari 1932 schreef DP het Panopticumstuk ‘De congenitale onmogelijkheid’ (in Forum 1 (1932) 4 (april), p. 270-271).
2084‘Vlaanderens verfvermaak’. In Forum 1 (1932) 4 (april), p. 230-234.
2085Omgewerkt en aangevuld verschenen als ‘Flirt met de revolutie’ in Forum 2 (1933) 2 (februari), p. 81-99. (Vw 2, p. 482-500.)
2086Uren met Dirk Coster.
2087De Taverne du Passage.
2088Bijnaam voor mr. J.E. van der Meulen (1890-1968), Utrechts rechter en maecenas.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie