E. du Perron
aan
J. Greshoff

Amsterdam, 12 december 1931

Amsterdam, Zaterdagavond.

Beste Jan,

Wil je voor mij informeeren naar een behoorlijk familiepension, liefst niet duurder dan hier in Holland, dus ± 45 frs. per dag? Er moe-ten er verscheidene zijn, maar neem er een waar ik òf vrij zit in de eetzaal (genre hotel) òf in de kamer kan eten. Je zou mij hiermee een groote dienst bewijzen.

Ik schrijf je dan nog wel tijdig wanneer ik kom.

Met hart. groeten ook aan Aty, je

E.

O ja, Menno schreef mij laatst (in den brief die terugging): ‘Maak bij gelegenheid mevr. Greshoff mijn compliment over haar uitstekende stukje in de Groene naar aanl. van Van de Velde!2044 Zeer sympathiek en een verfrissching, bij het geklieder van verschillende dames-kwijlen’.

C'est fait.

Morgen zie ik Marsman in Utrecht.

2044Na een redaktioneel verzoek om commentaar op een artikel over huwelijksgeluk in De groene Amsterdammer van 21 november 1931 door de toen bekende sexuoloog dr. Th.H. van de Velde, had mevr. Greshoff geantwoord aan generaliserende conclusies die op grond van een gering aantal gevallen waren getrokken, weinig of geen waarde te hechten.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie