E. du Perron
aan
H. Marsman

Den Haag 16 november 1931

Den Haag, Maandag.

Beste Hennie,

Ik was werkelijk getroffen door het feit dat je me nog even naar Gistoux hebt geschreven. Ik heb daar drie vreeselijke dagen door-gemaakt, en ontzettend te doen gehad met die arme Simone. Zij maakt geen, of althans zeer weinig, zwarigheden, maar zij was absoluut kapot. Ik wist niet dat zij op haar manier zooveel van mij hield; zij heeft mij een briefje meegegeven, die een van de touchantste briefjes is, die ik wschl. ooit lezen zal. - Maar ik heb mij over de groote lijn goed gehouden, d.w.z. voet bij stuk; hoe moeilijk het ook viel. Van dwingen en beschuldigingen tegen haar komt niets, zooiets zou ik niet kùnnen doen; maar ik geloof wel dat deze historie zich ‘bevredigend’ - als men het zoo noemen kan - voltrekken zal.

Wanneer zie ik je nu eens hier? Hartelijke groeten, ook aan Rien, en een ferme hand van je

Eddy

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie