E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Brussel, 29 januari 1931

Donderdagavond.

Beste Sander,

Ik zend je nog eens Simone: nu kan je haar meteen de deeltjes Stendhal meegeven. Hoe gauwer dat werkje af is, hoe beter. (Rome, Naples, Flor., 31497 din.; Prom. Rome; Touriste).

Maar de hoofdzaak is deze:

Ter Braak schrijft me net1498 dat hij een heel goed concept-contract van je ontving, waarop hij geen enkele aanmerking heeft en waarop hij je spoedig zal antwoorden. Maar hij heeft griep en vraagt nu of ik hem omgaand kan schrijven:

1. Wat jij denkt van zijn titel (voor het 1e van de 2 deeltjes): Afscheid van Domineesland? - Of je er niets tegen hebt met het oog op de verkoop? Volgens hem kan het die alleen maar bevorderen (alles wat ‘dominee’ is, in Holland!) - Schrijf me dus even of je ermee accoord gaat. Hij wil n.l. zoo gauw mogelijk de verklarende inleiding schrijven.
2. Of ik de rest kan afdoen wat betreft de drukproeven, d.w.z. de tweede proef. Het wordt dan gewoon een kwestie van mise en page. In deel 1 (Afscheid) komt wat hij je nu terug zal sturen+de inleiding en nog een stuk, waarvan je de copie weldra ontvangt.

Voor deel II: Man tegen Man krijg je nog 2 stukken van hem toegestuurd: n.l. Waarom Ketters en over Maja van Van Vorden (dit stuk komt pas in Febr. uit.) Verder 2 artikelen, die ik je hierbij zend, een over Marsman en een over Hinne Rode. Die moeten dus ook nog gezet worden.

Tot ziens.

Je E

P.S. - Kan je misschien de uitgave van Champion zenden? Dat is eig. nòg beter! Of althans die deelen van Champion, die bij Martineau nog niet verschenen zijn. (Promenades).

1497De ‘3’ dubbel onderstreept.
1498Brief van 28 januari, nr. 18 in Bw TB-DP.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie