E. du Perron
aan
V.E. van Vriesland

Brussel, 5 december 1930

Brussel, Vrijdagavond.

Beste Vic,

Thuiskomende vond ik het ex. van Cornet met de charmante regelen, waarvoor veel dank. Het ex. zelf was echter gekreukeld, waarom ik het beschreven blad tegen het witte in mijn ex. verwisselde, en je hetzelfde boekje terugzond! Je hebt onder je vrienden wel iemand die zijn ex. tóch vroeger of later een beetje verfrommelt - anders zal ik bij Stols te gelegener tijd wel een nieuw boekje voor je gappen.

Ik was een weekje in Den Haag en een avond in Rotterdam, waar ik eindelijk in persoon met Ter Braak kennis maakte. Het was een levendige en genoeglijke avond. Verder hebben mijn Indische vrienden veel beslag op mij gelegd. Verhalen van Atjeh en 3 vingerenverbond.

Zondag (overmorgen) kruip ik hier in den trein bij de Malraux'. Ik vrees intusschen dat ze ontzettend bezig gehouden zullen worden door allerlei officieele rotkerels van ‘Nederl.-Frankrijk’ - van de Beverzen tot de Premsela's - en als er ook nog logies verstrekt wordt, kan M., om beleefdheidsredenen al, zich niet altijd vrijmaken. Verder moet er natuurlijk overal met een nieuw comité worden gesoupeerd. Kortom, ik vrees dat ik zéér weinig aan M. zal hebben; en heb eigenlijk al mijn hoop gevestigd op 13 en 14 Dec. - dan komt er een hiaat in de lezingenlijst en zal M. dus misschien wat voor zichzelf kunnen rondloopen in Amsterdam. Ik schrijf je zoodra ik kans zie iets behoorlijks te arrangeeren. Maar laat mij je erbij zeggen dat: als de boel mij èrg verveelt, ik er misschien lang vóór het einde vandoor ga. Met M. meegaan overal, als ongewenschte kornak, staat niet op mijn program.

Also: wacht op nadere berichten. Hieronder vast het program van de lezerij:

8 Dec. Bloemendaal; 9 Dec. Rotterdam; 10 Dec. Arnhem; 11 Dec. Utrecht; 12 Dec. Alkmaar; 13 en 14 Dec. vacantie (?) 15 Dec. Haag; 16 Dec. Hilversum. Ik kan je natuurlijk een uitnoodiging bezorgen voor de lezingen waar je bij zoudt willen zijn. Ikzelf denk dat ik maar op 2 lezingen verschijnen zal (als alles meeloopt en God het wil), n.l. Rotterdam (9) en Hilversum (16). Tenzij jij voelt voor een andere avond en ik het voor jou zou doen. In Hilversum is Van Wessem aanwezig, in Rotterdam: Slau, Darja, Ter Braak en Bouws. Misschien is het beter elders, samen.

Schrijf me naar: Van Aerssenstraat 113, Haag, c/o Tissing.

Het ontbrekende cahier 4 krijg je als ik over een dag of tien weer rustig hier zit. Ik heb nu absoluut geen tijd om naar het atelier van V. Uytvanck te gaan. Maar vergeten wordt het niet.

Tot ziens, hoop ik. Hart. groeten van steeds je

Ed.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie