E. du Perron
aan
H. Mayer

Brussel, 9 november 1930

Brussel, Zondagavond.

Beste Henri,

Zooeven een reunie meegemaakt van Vlaamsche letterkundigen1371: nogal rommelig en veelbaardig. Den heer Walschap gezien, nogal aardig (en zéér katholiek), niet gesproken. Ik had een van zijn werken willen koopen om hem te vragen het te ‘signeeren’, edoch, géén werk van den jongen auteur was voorhanden. Curieus ingepikt, vind je niet?

Kan je mij bezorgen 2 nrs. van Het Vaderland van 7 Nov. (Avondblad)? Daar staat een lezing in van Antonini,1372 waarin voor Holland genoemd worden: Couperus, Van Schendel, Slauerhoff en Ikke - niet allemaal éven lovend, maar dat kan (en hoeft) ook niet; als verschijnsel op zichzelf vind ik het grappig - vooral komende van iemand van ‘het buitenland’. Ik wou 1 ex. hebben voor Slau en 1 voor mijzelf!

Thanks. - Vanmorgen kreeg ik een wenk van de Vr. Bl. om mijn uitlatingen tegen Uyldert en Borel te schrappen (of daaromtrent). Gezegd dat ik er geen regel van wou opofferen. Springt het daarop af: tant pis.

Overigens geen nieuws. Zend gauw de nota, bijgewerkt tot de laatste seconde.

Met hartelijke groeten steeds je

Eddy

Dank voor de gezonden Telegraaf.1373 Ik moet géén Havelaar (1e druk).

P.S. - Ik ben op die reunie ook nog aangesproken door iemand die mij voor Walschap aanzag en van mij weten wou wanneer het vervolg op Adelaïde zou uitkomen. Het was een puisterig jongmensch, dien ik op den echten Walschap heb afgestuurd.

P.P.S. Walschap lijkt NIETS op me!

1371De algemene jaarvergadering van de vereniging van Vlaamsche letterkundigen, die op 9 november te Brussel werd gehouden.
1372Een verslag in Het vaderland van 7 november 1930 (avondblad), onder de kop ‘Traditie en experiment in de Europeesche literatuur van heden’, van de gelijknamige lezing, die Antonini hield voor de leden van de Haagse afdeling van de vereniging ‘Dante Alighieri’.
1373Niet uit te maken om welk nummer het gaat.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie