E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Brussel, 9 oktober 1930

Brussel, 9 October 1930.

Beste Wynand,

Hierbij een ‘Gesprek over Slauerhoff dat ik UEd. verzoek met eenige aandacht te lezen. Mòcht het UEd. daarna, ondanks deszelfs ontzettende lengte, aanlokken het, zooals het is, in Den Gulden Winckel te zetten, zoo is het waarschijnlijk tot UEd.'s beschikking. Hóógstwaarschijnlijk zelfs.

Ik moet het intusschen aan Jany eerst overleggen, die mij n.l. een groot stuk over Slau ‘besteld’ had. Dit is, bijna zeker, niet geschikt voor De Gids, en, vrees ik, zelfs heelemaal niet naar Jany's smaak. Weigert hij het, en wil jij het, dan gaat het in D.G.W., b.v. in twee stukken. De afbreking dan precies onderaan blz. 22; het tweede stuk bovenaan blz. 23 te beginnen.

Ga ik er daarentegen toe over het om te werken - om het in dezen vorm alleen in de Cahiers te zetten, wat mij anders wel spijten zou - dan geef ik de omwerking hoogstwschl. wèl aan De Gids, aangezien Jany diè wel zal willen hebben. (Dan niet meer in dialoogvorm natuurlijk.) Tenzij: daarvoor reeds een ander werd ‘aangezocht’... Enfin, laat hooren hoe jij tegenover dit artikel staat; de rest bespreken we later. Ik bedoel ‘nader’.

Hartelijke groeten van steeds je

Eddy

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie