E. du Perron
aan
C.J. Kelk

Brussel, 29 september 1930

Brussel, Maandag 29 Sept.

Beste Kees,

Ik heb goede berichten voor je: n.l. ik kreeg de vuile proef na te zien van je Parasieten, waarvan een schoone(re) je dus spoedig zal worden toegestuurd. - Verder is Stols verliefd geworden op je Spelevaart en doet hij moeite het nu reeds gedrukt te krijgen, bij een goede Belgische drukker zooniet in Maastricht, omdat de boel daar absoluut niet opschiet. Laat ons hopen dat alles snel in orde komt.

Op je briefk. over Coen antwoordde ik niet, omdat je kort daarop het huwelijk van Slau bijwoonde, dus daar wel gehoord zal hebben dat de Landvoogd terecht kwam na opsluiting in de brandkast van het Dansarium: een ietwat Ubuëske Historye.

Iets anders is: kan je mij - d.w.z. Greshoff, die ze graag lezen zou - de nrs. van de Vr. Bladen zenden, waarin, compleet, het groote artikel van Constantijn voorkomt over het nieuwe proza1261? - Stuur het hem maar direct: J. Greshoff, Bould. Auguste Reyers 130, Schaerheek-Bruxelles. Ik zal zorgen dat je alles behoorlijk en binnen afzienbaren tijd terug krijgt.

Wat nieuws verder? Wanneer gaat jullie huwelijksboot op - hm... - 's Levens Oceaan??

Met hartelijke groeten, steeds je

EdP.

Groeten aan Suzie ook en van Simona. - Schrijf je? werk je nu eindelijk aan wat anders dan de belangen van den boekhandel1262?

1261Van Wessem, ‘Het moderne proza’.
1262Kelk was van 1929 tot 1934 werkzaam bij de Nederlandse Boekverkoperbond.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie