E. du Perron
aan
H. Mayer

Gistoux, 25 april 1930

Gistoux, Dinsdag.

Beste Henri,

Bij het doorkijken van mijn bibliotheek, ontdek ik dat mijn Werken van Oscar Wilde, nog uit Indië meegenomen, eigenlijk erg verfomfaaid zijn, en dat ik ze best zou kunnen vervangen. Ken jij een behoorlijke editie - liefst niet tè duur en uniform, goed gedrukt en in ‘goed formaat’? Bestaat er niet een mooie Amerikaansche editie? Ik moet hebben:

1. Poems (complete).
2. Picture of Dorian Gray.
3. Lady Windermere's Fan
4. An Ideal Husband
5. A Woman of no Importance
6. The Importance of being earnest.
7. Lord Arthur Savile's Crime and other stories.

Mijn uitgave is de groene van Methuen, de mooiere (duurdere) dus.1043 Maar Dorian Gray ontbreekt daarin; dus die heb ik in een vrij slecht gedrukte uitgave van Carrington, Parijs. Vandaar dat ik liever een Amerik. uitgave heb, die misschien ook in grootere letter gedrukt is en in grooter formaat, terwijl daar in de stories opgenomen is dat verhaal The Prester and the Acolyte, dat in het proces Wilde ter sprake werd gebracht en dus in een Engelsche editie niet meer voorkomt.1044 Wie zijn eigenlijk de Amerik. uitgevers van Wilde? Het liefst had ik - als je me dat bezorgen kunt - een Amerik. catalogus (prospectus).

Schrijf eens naar je Amerik. correspondent!

- Gisteren ontving ik je brief, maar de boeken nog niet. Dus wschl. nà Paasch. Ik heb me hier deze twee dagen onzegbaar verveeld. - Jan zocht ik Zaterdag op, maar vond een gesloten deur. Pech over alle linies.

Ja, die novelle ontving ik sedert lang en stuurde mijn vertaling (bewerking, want er waren eenige vervelende en verwarde stukken) aan Groot-Nederland. Misschien nemen ze het daar.1045 Het was overigens lang niet 125 vel, zooals de catalogus aangaf, maar 12 of 13; misschien 125, wat verkeerd gedrukt werd!

Tot nader. Dank en hartelijke groeten.

Je E.

De dure en goedkoope uitgave van Methuen is op het oogenblik eigenlijk even slecht gedrukt, alleen het papier verschilt. Dus als het eenigszins kan géén Methuen! - Ik moet ook het deel hebben dat de Poems in Prose bevat.

1043Oscar Wilde, Works, ed. Robert Ross (Methuen & Co, 1908). De Dorian Gray van Carrington is van 1905.
1044The Priest and the Acolyte werd ten onrechte aan Wilde toegeschreven.
1045DP's vrije vertaling van het middeleeuwse gedicht Del trois chevaliers et del chainse van Jacques de Baisieux, werd, na van GN-redakteur Frans Coenen te zijn teruggevraagd, gepubliceerd in DVB van maart 1931 (p. 84-91) onder de titel ‘Van de drie ridders en het hemd’. In 1932 verscheen een afzonderlijke druk bij Boucher te Den Haag onder de titel Het zijden harnas.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie