E. du Perron
aan
J. Greshoff

Amsterdam, 13 januari 1930

Amsterdam, 13.1.30.

Beste Jan,

Even dit korte briefje in antwoord op het jouwe van vanavond, waarin ingesloten brief van V.d.H. (terug). Blijstra zit bij me te praten, vandaar mijn Hottentotsch. Bespreek de plaatsing v/d stukken825 met Koning, of ‘beschrijf’ dien meneer. Als het niet anders kan, geef v.d.H. dan den gewonen pijs: f. 15 per artikel, maar laat ons den tekst dan splitsen in verschillende artikels dat hij er nog een fl. 45 à fl. 50 uit krijgt. Wat denk je van dat portret? Dat moet er toch bij. Als Koning het verdomt - wat oer-stom zou zijn - ga ik met den tekst naar Coenen826 en vraag hem persoonlijk of Gr. Nederland die stukken hebben wil. Vind je niet? Of weet je wat beters?

Blijstra laat je vragen wat er eig. met dat stuk van hem (onder ps. Van Kuyck) over Ripperda gebeurd is? En wat met òns interview827? Het is een ‘vreemde’ zaak, zou J.v.N. zeggen.

Ik schreef vanmorgen een lange brief aan Sander in antwoord op den zijne. Hij zal hem je wel laten lezen, zoodat ik de dingen niet 2× te schrijven heb. Met mijn moeder is het vrijwel hetzelfde. Ik zie hier Willink, Blijstra en Kelk, daarna Kelk, Blijstra en Willink. Van ‘Pom’ geen teeken van leven; misschien zit hij in Parijs. Anders, in de Vliegende Hollander.

Het is toch te dwaas dat ik naar Maastricht zou moeten schrijven om die exx. op Hollandsch. Dat kost Sander één order. Zend G.v.d. vier exemplaren! En laat hij die dan uitdeelen: aan hem, aan jou, aan J.v.N. en één opzenden aan Willink, Keizersgracht 538.

Ik schrok van je briefk. over de doktersrekening. Je bent dus wèl aan de Joden overgeleverd! Hier zal het wel iets dgl. worden. - Wat die gemeene handelingen aan de postkantoren betreft, ook dààrvoor is Amsterdam te fatsoenlijk. Dat gebeurt hier alleen aan de gracht (in sommige, bizonder daartoe aangewezen) buurten.

Schrijf me wat je denkt van mijn dichterlycke hulde aan Werumeus.

Later meer en beter. Overmogen verhuizen we828.

Met hartelijke groeten aan Aty, steeds je

Ed.

Berichten over mijn snor zond ik aan Sander. Veel succes met je litteratuurgeschiedenis (2e lezing.)

Ik lees Hildebrand, Klikspaan, Fritz Reuter: complete degeneratie! Allemaal allerààrdigst.......! - Ik ga ook Goethe lezen, in Latijnsche letter maar in ras-Duitsch.

Exploten v. Tabarijn829 in ‘Luchtkasteelen’ is een zeer goed idee.

825De door DP te vertalen, artikelsgewijs te publiceren mémoires van Van der Hoeven.
826De artikelen zouden worden aangeboden aan Johan Koning, redakteur van De Hollandsche revue. Frans Coenen was eindredakteur van GN.
827Onder het pseudoniem A.L. van Kuyck leverde ook DP in 1929 enkele bijdragen aan De Hollandsche revue. Onder dezelfde naam was in DGW van maart 1929 onder de titel ‘Franz Hellens over zijn werk’ een interview verschenen met deze vriend van DP en Greshoff, dat zij hem mogelijk samen afnamen. DP moet de publicatie dan over het hoofd gezien hebben.
828Op 15 januari betrok DP's moeder met haar aanhang kamers in een pension waar op 1 februari ook Eddy, Simone en Gille onderdak vonden.
829Een in 1927 verschenen verhaal van Joris Vriamont. ‘Luchtkasteelen’ is de door Stols uitgegeven serie waarin ook DP's Parlando verscheen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie