E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, [13 december 1929]

Gistoux, Zondag.

(Ik vertrek morgen.)

Beste Burssens,

Daar zou ik haast nog een voornaam ding vergeten! Stols voelt ervoor om een keuze van P.v.O.'s gedichten uit te geven (door mij samen te stellen), in een serie waarmee hij begonnen is, en die er keurig uitziet.756 Als er nu maar geen bezwaar bestaat van die Gemeenschaps-sikkels en Sikkel-gemeenschappen! De oplaag van Stols is beperkt tot 150 exx. (waarvan nog 25 buiten de handel). Hoe luidt het kontrakt dat je met DeBock hebt? Zou je, als het niet anders kan, bij hem willen informeren of hij er bezwaar tegen heeft, dan wel onder welke kondities het gedaan zou kunnen worden. Het gaat om een keuze, en voor België alzo, lijkt de konkurrentie mij niet gevaarlik; het is bovendien een bibliofiel-uitgave, vnl. bestemd voor intekenaren op de hele serie. Ik wou opnemen (maar dit hoef je hem natuurlik niet te vertellen): Barbaarse Dans, 2 andere gedichten (korte), uit de Feesten, en 44 gedichten uit Eerste Boek van Schmoll, dus 47 in het geheel: dat is wel ruim als keuze, maar anders hebben wij er niets aan, en ik zou het juist zo prettig vinden voor jou en mij om Paul's beste gedichten in een mooi apart boekje te hebben. (Die keuze heb ik toen met je besproken). - Maak er dus werk van, of geef me de autorisatie, als je dat kan! Schrijf mij naar: c/o Mme O. Fröbe-Kapteyn, Villa Gabriella, Ascona (Tessin, Suisse); daar ben ik over een dag of vier. Zend mij ook een kopie van dat vers van Paul uit Erts 3, is het niet Souvenir? ik ben dat kwijt geraakt. In Ascona blijf ik wel een week, schrijf dus in ieder geval. Ik kan dan ook vandaaruit nog zorgen dat Stols het boekje opneemt en behoorlik vooruit aankondigt. Voilà, Als steeds van harte,

je Edp.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

756Ten gevolge van de minder gunstige verkoop van de door De Sikkel uitgegeven Gedichten kreeg DP geen toestemming voor deze bloemlezing.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie