E. du Perron
aan
W.A. Kramers

Gistoux, 11 december 1929

Gistoux, Woensdag 11.

Beste Wynand,

Gelijk hiermee zend ik je het stuk over Gide752 weer op. Ik ga er eerstdaags vandoor; op het oogenblik lig ik in bed met een angina. Vandaar dat dit schrijven kort zal zijn. Zend mij naar Ascona de drukproeven, het interview van Pannekoek-'s Gr.753 en zoo mogelijk, De Laatste Ronde van Jèn Doolert. Ook graag, als je het ‘ter bespreking’ krijgen kunt, Hinne Rode van V.G. Stort. Desnoods zal ik die twee romans zelf bespreken. Mijn adres is: c/o Madame O. Fröbe-Kapteyn, Villa Gabriella, Ascona (Tessin)-Zwitserland.754 Geef het ook aan Mayer, voor mogelijk nakomende boekwerken.

Hartelijke groeten van je

E.

Heb je voor Anth. Donker al een ex. Komen en Gaan aangevraagd bij Nijgh & V. Ditmar, of aan den auteur hem-zelf?

Wat heeft Pannekoek gezegd van den aanslag op M. Proost755? Tusschen haakjes, zooals het stuk nu is, geloof ik dat het beter is, het niet meer te noemen: ‘Een Ontmoeting met M.P.’ - maar: ‘Achter het Masker van M.P.’ Vind je ook niet? De tweede titel komt dan ook beter uit.

752‘André Gide en de Hollandsche kritiek’ in DGW van februari 1930 (Vw 2, p. 180-190).
753Dit interview met DP werd in mei 1930 in DGW opgenomen.
754Het logeeradres van Roland Holst.
755In DGW van december stond een door de redaktie ondertekend stuk ‘De gemaskerde dichteres. “Mien Proost is een man”’, dat in feite geschreven was door DP en M. Nijhoff.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie