E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, [10 december 1929]

Gistoux, Dinsdag.

Beste Burssens,

Ik ben al lang weer uit Engeland terug, en zelfs weer eens naar Amsterdam geweest - maar, hoewel ik mij nu ernstig voorbereid op de ‘aftocht naar het Zuiden’, voorlopig ben ik met een angina opgesloten, en dat is dàt. Ik weet dus nog niet wanneer ik ga; mogelik Zaterdag of Maandag? Het zou wel aardig zijn als ik je nog even in Br. kon treffen, maar ik vrees van niet. De auto is aan gruizelemen-ten, en met trammetjes en treintjes verlies je gauw een hele dag. Mijn trein naar verderop gaat wschl. tegen 6 uur 's middags.

Schrijf me omgaand wat er voor nieuws is. Hoe staat het met je bundel; met die van P.v.O.? - Heb jij misschien nog een ex. van het 2e nr. van de Driehoek? dat waarin mijn bespreking staat van Het Gracieus Avontuur van Mr. Ritter? Zo ja, zou je het mij dan omgaand willen zenden? (je krijgt het onmiddellik terug). Ik heb het nodig voor de noten onderaan die bespreking, die ik n.l. niet in de Cahiers v/e Lezer heb overgenomen. Als je liever het ex. niet zendt, schrijf dan even die noten voor me over, dat is eigenlik nog beter. Bij voorbaat van harte dank.

Nu, schrijf gauw! Steeds je

EdP.

Ik heb je jezelf aan de hand zien leiden door de Vlaamse Almanak.750 Je zag er uit of je er gauw uit wilde lopen: was dat zo?

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

750In Letterkundige almanak voor Vlaanderen (Mechelen 1930) was tegenover p. 112 een dubbelportret van Burssens afgedrukt.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie