E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 11 oktober 1929

Gistoux, Vrijdag.

Beste Burssens,

Dit in haast en vnl. om je te zeggen dat ik de opdracht van De Mie ren712 natuurlik met dankbaarheid aanvaard; verder dat ik met belangstelling naar de proeven uitzie; verder dat het antwoord van Muls wel ‘du genre vasouillard’ zal zijn en bijgevolg ‘sans conséquence; verder dat alles zijn gewone gangetje gaat... Misschien ga ik 3 November a.s. voor lange tijd op reis (waarheen weet ik nog niet; vaag gezegd alleen: naar het Zuiden).

Van Lonnes kreeg ik in antwoord op mijn antwoord een voorzichtig briefje. Over Duits kan ik niet oordelen; ‘ik geloof het dus wel’. Ook wat dat betreft, ben ik dus zonder nieuws.

Je houdt me wel op de hoogte v/h verschijnen van Paul's kritieken, niet? In afwachting steeds hartelikst

je EdP.

P.S. Ik heb een paar appartementen in Br. gezien die me niet bevielen. Vandaar het reisplan. Ik geloof trouwens dat een nieuwe reis mij in menig opzicht het grootste goèd zal doen! -

Zie ik je misschien nog eens vóór ik ga?

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

712Dit gedicht verscheen voor het eerst in Vlaamsche arbeid 23(1928), p. 292 en werd herdrukt in de afdeling ‘Voor kleine saksofoon’ van Klemmen voor zangvogels.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie