E. du Perron
aan
G. Burssens

Gistoux, 23 juli 1929

Gistoux, Dinsdag.

Beste Burssens,

Ik zond je enige dagen geleden een ex. Hooft; dat zal dan wel weggeraakt zijn? Ik zend je nu een ander, maar heb er nu nog maar 2 over hier; ±160 moet Dinger nog altijd terugleveren. - Titel voor je bundel? moeilik zó te vinden. Ik zou alles eens bijeen moeten zien.

Vind je Cascade's niet aardig, of iets dergelijks? een goed Nederl. equivalent daarvan? Ik zou een korte titel nemen. Eén of twee woorden. - Die heer Lonnes677 is mij geheel onbekend, maar ik weet dat hij verzen van Slauerhoff vertaalde en dat hij niet een Duitser maar een Duits Zwitser moet zijn. Als hij er voor voelt om het Gebed b/d H.D. te vertalen heb ik er natuurlik niets tegen, maar ik korrespondeer er liever niet over met de man zelf. Laat ik er jou dus maar de vrije beschikking over laten; je kent wschl. ook beter Duits dan ik. Tot nader. Steeds je

EdP.

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

677Rudolf Lonnes (± 1900-1933), Duits vertaler van Nederlandse en Vlaamse literatuur. DP heeft in de herfst van 1929 en begin 1930 enige correspondentie met hem gevoerd, die echter niet is teruggevonden. Over Lonnes zie: P. Arents, De Vlaamse schrijvers in het Duitsch vertaald (Brussel 1944) en een artikel van M. Gijsen in De standaard (B) van 6 nov. 1933.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie