E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Brussel, 27 februari 1929

Beste Sander,

Ik zend je catalogus door naar mijn ouden chef, den heer P. Gediking, bibliothecaris v/h Batav. Museum, die voor die dingen de grootste belangstelling heeft.

Overigens heb ik geheel vergeten je te zeggen - iets wat mij na je vorige catalogus al op het hart lag - dat je liever niet meer moet zetten: ‘un volume de 18 pages’. Beneden de, laat ons zeggen 80 à 90 blzn. moet men spreken van een plaquette. En dan niet: ‘une plaquette de’, maar liever directer: ‘Plaquette, 18 pages’, of zoo. En voor dikkere deeltjes: ‘Vol. de X pages’. Vergeef mij deze schoolmeesterij en let op de goede bedoeling!

Vergeet je niet De Wilde Vaart voor mij te bestellen? Dank bij voorbaat. Tot ziens; steeds je

Eddy

Brux. 27.2.29.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie