E. du Perron
aan
J. van Nijlen

Brussel, vermoedelijk 21 oktober 1928

Brussel, Zondagavond- of nacht.

Beste Jan,

Dank voor het stuk over Malraux.444 Als je het noodig hebt kan je het Vrijdag terugkrijgen. Ik heb het met plezier gelezen: vooral het laatste gedeelte. - Wil je mij een grooten dienst bewijzen? Neem Vrijdag dan het ms. van Een Voorbereiding voor mij mee, maar streep er met rood in aan, alle passage's die je goed vindt. Ik ben n.l. aan mijn roman445 begonnen en kom gegevens te kort voor de biographie van mijn eerste hoofdpersoon. Zooals ik den boel nu heb uitgerekend wordt het eerste deel ± 13 hfdstn groot, waarvan er 5 geschreven zijn, of ten naastebij, en waarvan ik er 4 zou vullen met brokstukken en excerpten uit Een Voorbereiding. Dan heb ik daarmee afgerekend*. Mijn bedoeling is Kristiaan Watteyn en mijn tegenwoordige hoofdpersoon te vermengen, maar Kr.W. wordt dan op afstand be-keken, en ik laat zijn dagboek-aanteekeningen en alles over Montmartre vervallen. Enfin, streep aan! en dank bij voorbaat!

Mijn tegenw. hfdpersoon heeft een véél mooier naam. Hij is 31 jaar en heet Reinald Godius.446

Ik zal je Vrijdag een heeleboel te vertellen hebben; kom dus vroeg. Ik heb ook voor behoorlijke Malaga gezorgd.

Steeds je Eddy.

Misschien zet ik jou ook nog in den roman: of iemand die het midden houdt tusschen jou en Jan Greshoff447 (ei, ja!). - Ik moet haast maken, want ik zie tòch Indië aan den horizon.448

444Niet achterhaald.
445Onvoltooid gebleven en nadien door DP ‘Godiusfragment’ genoemd; een deel ervan werd opgenomen in Het land van herkomst, een ander deel werd in 1936 omgewerkt en onder de titel ‘...E poi muori’ als afzonderlijk verhaal in Groot Nederland van mei 1938 gepubliceerd (Vw 1, p. 553-589).
*En ben meteen goed op dreef!
446Later Evert Godius genoemd.
447De figuur Boudewijn uit ‘...E poi muori’.
448Na de dood van DP's vader in september 1926 sprak zijn moeder telkens over het plan om met haar zoon naar Nederlands-Indië terug te keren.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie