E. du Perron
aan
G. Burssens

Brussel, 29 maart 1928

Brussel, 29.

Beste Burssens,

Eerstdaags gaat nr. 2 van Avontuur naar je toe: d.i. 100 exx. Het nummer van de postsjek heb ik niet meer op de binnenkant van het omslag kunnen aanbrengen, maar dit hoeft ook niet. Je sluit een postsjekformulier in ieder nummer voor een abonné bestemd, en vult daarop zelf het postsjeknummer in, of laat dat erop drukken. - Mijn artikel over P.v.O. is klaar en verzonden. Nu maar zo spoedig mogelik dat portret.

Houd me op de hoogte van je bevindingen en roep mij op zodra je mij nodig hebt, of kom op een Woensdag hier om de zaken met me te bespreken. Ik heb via Greshoff en A. Roland-Holst ook Van Dishoeck gepolsd over een eventuele uitgave van Paul's gedichten. Dat zou natuurlik nog veel beter zijn, met het oog op de algemene boekhandel en het grote publiek. - Ook over de kritiese opstellen kunnen wij het misschien met die firma eens worden.

In ieder geval: voorzichtig met De Bock!

Schrijf me ook wat Mesens heeft verteld, en of hij mij het ms. van Kluwen v.A. wil afstaan of wat? - Denk er vast over wat wij van Paul's inédits in Avontuur 3 zullen brengen.

En het ms. bij Jespers?

Hartelike groeten

je EdP

Origineel: Letterenhuis, Antwerpen

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie