E. du Perron
aan
R. Houwink

Brussel, 26 februari 1928

Brussel, 28 Febr. '28.

Beste Houwink,

Heb je een nummer van Avontuur ontvangen? - ik vroeg Paul van Ostaijen er je een te zenden; en ik herhaal mijn uitnoodiging eraan mee te werken. Je ex-mederedacteur - thans misschien tegenstander? - Marsman zond voor nr. 2 een gedicht van 1922, dat, zei hij, overal in Holland geweigerd werd. Het was ons een dringende aanbeveling het zonder verwijl te plaatsen. Jij hebt misschien ook zoo'n jeugdzonde waar een ‘ernstig’ tijdschrift zich liever niet over ontfermt? - Enfin, zend wat je wilt, maar als het eenigszins kan, zend wat. Mijn adres is voor het oogenblik: 13, rue Lesbroussart, Brussel. Bij voorbaat dank en

steeds je EduPerron

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie