E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Brussel, 8 december 1927

Brussel, Donderdag.

Beste Stols,

Je zou me toch een genoegen doen als je de Lucifer en Adam in Ballingschap van Nypels bij Gudrun voor me bestelde. Ik vermoed n.l. dat je als uitgever zekere korting geniet waardoor die boeken mij goedkooper zouden kunnen komen; ik betaal dan alles tegelijk af, zooals de kantoorklerken zeggen: aan het begin van de volgende maand (dat het begin van het volgend jaar is). Bij voorbaat hartelijkst dank.

Van jou krijg ik dus de 3 opgeschreven werkjes + Théophile de Viau.249

Vergeet niet in het kwatrijn250 te verbeteren... ‘maar tot in Chaos houdt de Mensch zijn Stand’... als je het tenminste niet met huid en haar de prullemand in-werkt.

Tot Zaterdagavond half 9 in de Deux Clefs.

Je EdP.

249In 1927 gaf Stols van deze Franse dichter (1590-1626) Sonnets de Théophile de Viau, suivis de la Requeste au Roy uit.
250Het vermoedelijk na een recent bezoek van DP aan Stols geschreven en in handschrift bewaarde kwatrijn luidde oorspronkelijk: ‘Gistren Itaalje, maar vandaag ook Holland/De klei is hard, men loopt in mist verloren,/Maar zelfs in Chaos houdt een elk zijn Stand:/De uitgever Stols woont in den Hoogsten Toren.’ Stols woonde in een hoog flatgebouw te St. Lambrechts-Woluwe bij Brussel.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie