E. du Perron
aan
A.C. Willink

Brussel, 1 december 1925

Brussel, 1 Dec. '25

Beste Willink,

Dank voor briefje en toezegging van illustraties. Ik blijf liever ‘consequent’. Dus géén letters.

Wat zou je ervan denken om binnenkort weer eenigen tijd in Br. te komen? Je zou je met V. Ostaijen (die belang stelt in je werk) in verbinding kunnen stellen, eenige stukken in zijn zaal - of vóórzaal!! - kunnen exposeeren. - Ik woon vanaf 3 Dec., behalve hier, met mijn zwangere vrouw in de rue Keyenveld, nr. 115. Je kunt me dus ook daarheen schrijven (het is op drie pas van den nieuwen drukker101).* Eenige huizen verder: in nr. 7 woont mijn vriend Tissing, alleen op een tweepersoonskamer. Je zou, waneer je er voor voelt, die kamer met hem kunnen deelen: hij is voor alle onverschilligheid vatbaar. Alleen voor eten zou je moeten zorgen, d.i. we eten allemaal buiten.

Maar wellicht schijnen deze plannen je luchtkasteelen, - of het besliste tegendeel.

Ik heb geen ex. meer van 1 t. 5; vraag aan Peeters. Ook ik heb met hem sedert lang geen kontakt. Ik ben zeer benieuwd △ 8-9 te zien. Waarom zend je niet iets op?

Van Windstilte en Voorde Famielje102 zend ik je binnenkort de drukproeven. Mijn tekst is bij den drukker.

De heer de Mets103 lijkt mij doorgeprikt.

Ik geloof dat ik hiermee op alle vraagpunten van je brief heb geantwoord. Tot nader dus.

Als steeds

je D.P.

101Het kolofon vermeldt: ‘Bij gebrek aan Ernst werd gedrukt bij Brian Hill, rue de l'Arbre Bénit 106 b, te Brussel’.
*Dus voor opzending v/d illustr. het gewenschte adres.
102Deze reeks prozagedichten, waarvan fragmenten in De driehoek verschenen waren, werd opgenomen in Bij gebrek aan ernst. De gedichten zijn genummerd I t/m IX en worden voorafgegaan door ‘Een liedje vooraf’ en besloten met ‘Een liedje achteraf’. Ze zijn geschreven te ‘Brussel, Juni '25’.
103Onder de titel ‘π’ publiceerde Bob de Mets in De driehoek 1 (1925-1926) 6 (sept. 1925), p. 2-3, een dialoog tussen ‘Het mannetje’ en ‘De bezoeker’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie