E. du Perron
aan
A.C. Willink

Brussel, 1 mei 1925

1 mei '25

Beste Willink,

Hoe staat het met je pennevrucht61? Van Peeters vernam ik dat-ie af is(?) Zend hem* in dat geval spoedig op. Heb je no 2 van de △ reeds? je zult daarin de serie Cahiers zien aangekondigd, waarin ook jouw verhaal eventueel zou kunnen verschijnen Kan je als frontispiece geen houtsnede leveren? dit bespaart ons clichékosten: ± 28 francs. Stuur het ms. aan Peeters of aan mij op, zooals je verkiest; we kondigen dan den titel vooruit aan; liefst in Juni reeds (op een kaartje in de △ te sluiten). Ik zend je gelijk met dezen een paar Holl. boekjes waar je plezier aan kunt beleven! - vooral de crimineel-geestige ‘......... scherts’ van den heer Francken62. De houtsnede van Zondebok63 kan je misschien een idee aan de hand doen; je bent zelf niet on vaardig in die kunst, dunkt me. Wat je opinie over de △ betreft; ik ben het, zooals je misschien wel voorzag, vrijwel met je eens; intusschen, zooals het is, is het nòg lofwaardig! dus....

Hier gaat alles als gewoonlijk. Misschien kom ik spoedig in Amsterdam, misschien gar nicht. In ieder geval tot weerziens! Je

EduP.

61Het weten komt langzaam (Antwerpen 1925. Cahiers van De Driehoek) verscheen eind november, opgedragen aan Duco Perkens en voorzien van een kubistisch frontispice-portret van W door diens Duitse vriend, de schilder en dichter H. Behrens-Hangeler.
*haar
62Waarop dit slaat kon niet achterhaald worden.
63Deze novelle van Elisabeth Zernike was verlucht met een houtsnede van Fokko Mees.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie