E. du Perron
aan
A.C. Willink

Brussel, 7 april 1925

Beste Willink,

Waarom hooren we niets van je? Wat voer je uit? Peeters wacht met ongeduld op je aforismen. Maak er haast mee als je wilt dat ze in no 2 zullen komen.57 No 1 heeft vertraging door den drukker die verkiezings-weeën doorgemaakt heeft, de copie voor 2 moet dus eerstdaags al ‘ter perse’ om herhaling v/h grapje te voorkomen. Werk je? Ken je Chasalle58? Hoe is de Distelvink-avond59 afgeloopen? Ik heb niets uitgevoerd en na je vertrek eig1. alleen nog twee besprekinkjes gegeven. Claudia verschijnt eerstdaags.

Schrijf spoedig; de V

van je D.P.

7-4-25.

57Noch in nr. 2 noch in een van de volgende nummers van De driehoek zijn aforismen van Willink verschenen.
58Frederik Chasalle: pseudoniem van Constant van Wessem.
59‘De Distelvinck werd gesticht als de persoonlijke band van de medewerkers aan De Vrije Bladen, een vriendengemeenschap, die ons niet slechts in naam vereenigt. Hare onderlinge bijeenkomsten zullen mede den heksenketel brouwen, waaruit De Vrije Bladen haar wapenen tot den aanval en den opbouw smeden kan’. Zie DGW 24 (1925) 1 (jan.). p.19. Bij de opsomming der leden wordt W overigens niet genoemd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie