E. du Perron
aan
A.C. Willink

Brussel, 21 april 1924

Beste Carel Willink6,

Je briefkaart is (tusschen veel Paaschwenschen voor keukenmeid en booien) nog wèl gearriveerd; hierbij dus het cliché.

Ik ga Dinsdag (morgen) naar Antwerpen om met Berckelaers7, Joostens8 en nog iemand de boekenstapel zoo glorierijk mogelijk van de hand - en schouders! - te doen. Je kunt de rest van de pegels dus spoedig verwachten, of, om het extra-goed te zeggen: binnen afzienbaren tijd.

(M'n vulpen doet raar.)

Veel succes toegewenscht met de voorbereiding op het toekomstige werk en mogelijk meer nabij dito; een poot van je

EduP.

Brux. 21-4-'24

6Voordat zij met corresponderen begonnen, was de Nederlandse schilder Albert Carel Willink (1900-1983) reeds DP's gast geweest in diens ouderlijk huis te Brussel, en wel in maart 1924. In diezelfde maand hadden zij met elkaar kennis gemaakt bij Jozef Peeters in Antwerpen, naar wie DP - op zoek naar publicatiemogelijkheden - door een Antwerps boekhandelaar was verwezen. De belangstelling van DP en W voor het Europese modernisme vormde een geschikt vertrekpunt voor een langdurige vriendschap. DP was in het bezit van surrealistische manifesten van o.a. Louis Aragon en André Breton en gaf die W te lezen. Uit hun samenwerking op het vlak van literatuur en beeldende kunst vloeiden vele bezoeken en een jarenlange, geregelde correspondentie voort.
7Belgisch tekenaar, auteur en kunstcriticus (1901-1999), die sedert 1918 zijn literaire werk publiceerde onder het pseudoniem Michel Seuphor. DP is via Peeters of W met hem in contact gekomen. Ofschoon zij gecorrespondeerd hebben, lagen zij elkaar niet erg. DP's brieven aan Fernant Berckelaers zijn niet teruggevonden.
8Belgisch schilder en beeldhouwer (1889-1960), vriend van Paul van Ostaijen. DP kon later met Paul Joostens niet goed opschieten.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie