4291 (3542a). Briefkaart aan R. Nieuwenhuys: Bandoeng, 8 oktober 1938

Bandoeng, 8 Oct. '38

Beste Nieuwenhuis,

Ik laatje door Krit. en Opbouw een nr. zenden, waarin een bespr. van Z.'s Atjeh door mij. Je mopjes over ‘djempol’ en ‘keurig ge-

[p. 242]
schreven’ gaf ik er ook een plaats in, - zelfs tot besluit.727 Moge het geheel je stichten. Wil je je niet op dit K. en O. abonneeren? het is toch het eenige fatsoenlijke, dwz. werkelijk ‘onafhankelijke’ orgaan hier in Indië, al is 't wat saai. En wil je mijn vriend Ferdy die bespr. van Z. laten lezen en mij zijn indruk erover geven (zelf doet hij 't toch niet)?

Kom je niet hier nog langs? Op de bonnefooi stuur ik dit nog nr. Semarang. Het blad wordt je naar de H.B.S. gestuurd, vraag het daar dus op als ze vergeten het je te geven.

Greshoff schijnt nu zeer verlangende te zijn naar je copie.728 Zend mij dus zoo gauw je zelf kunt de heeleboel; dat inspireert me dan tot een stukje. De Van Harens zijn af en naar Gr. Ned. gezonden.729 ik had nog wat aan het deeltje brieven730 dat je me gaf.

Verder weinig nieuws. Ik hoop je toch spoedig te zien, als dat kan.

Hartelijke groeten,

EdP.

Om den zooveel tijd zeg ik tegen Nix: ‘Hebt u die 2 deeltjes Ido731 nu al gezonden?’ Dan zegt hij: Nog niet...

727‘Atjeh's epos in proza’ in K&O 1 (1938-1939) 15-16 (1 oktober 1938), p. 237-239 (Vw 7, p. 7-12). Djempol = geweldig.
728‘Maurits, romancier van Tempo Doeloe’ in GN 37 (1939) 9 (september), p. 201-237.
729‘Schandaal in Holland’ in GN 37 (1939) 1 (januari), p. 61-86, de eerste twee hoofdstukken (licht gewijzigd in Schandaal in Holland, Amsterdam (1943), Vw 3, p. 545-573). De roman verscheen maandelijks in afleveringen in GN 1939. Het cursief gedrukte voorwoord op p. 61 verscheen als ‘Noot’ aan het slot van de boekuitgave op p. 212-213 (Vw 3, p. 687-688).
730Willem Bentinck, heer van Rhoon, Briefwisseling en aanteekeningen (tot aan de dood van Willem IV 22 October 1951), uitgeg. door C. Gerretson en P. Geyl, deel I, Utrecht 1934.
731Victor Ido (ps. van H. van de Wall), Indië in den goeden ouden tijd, Radiovoordrachten voor de NIROM gehouden, Bandoeng: Nix 1936, 2 delen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie