4221 (2224a). Prentbriefkaart465 aan J.A. Antonini: Bosvoorde, 28 september 1934

Boitsfort, 28 Sept.

Beste Gino, Ik vermoed datje weer thuis bent. Wij zijn hals over kop uit Tanger weggeroepen omdat Bep's vader plotseling overleden is.466 Dit beteekent een totaal verpeste vacantie, geen rust en veel nieuwe misère en regelingen. Wij waren zoo moe dat wij hier een

[p. 152]
week zijn weggekropen467 om toch nog eenigszins frisch in Parijs terug te komen. Volgende week zijn we er wel weer.468 Tot ziens dus. Hart. gr. van je

E.

Groeten ook van Bep en aan Maria.

465Foto van vijvers en hotels in Bosvoorde.
466Op 8 september 1934 overleed in Voorburg dr. J.R.B. de Roos.
467Voor rust en behandeling met leverinjecties (zie 2220, Brieven V, p. 101).
468DP was op 3 oktober 1934 in Parijs terug.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie