4219 (2188b). Aan J.A. Antonini: Parijs, 8 augustus 1934

Parijs, 8 Augustus.

Beste Gino,

Dank voor je beschrijving van St. Nectaire.462 Ik kreeg een briefje van Greshoffuit Sestri om ‘tot eiken prijs’ (!) je adres voor hem op te scharrelen; dat heb ik dus per keerende post verraden. Moge het niet voor dramatische doeleinden zijn.

Bep en ik zijn meer dan ooit flapi. Vandaar ook dat ik dit kort maak. Schrijven doe ik niet, lezen ook niet; niets dan drukproeven. Gelukkig komt vandaag of morgen de laatste portie van La C.H.; en dan gaan we de Marokkaansche dreven op. Wij dachten ook nog 1 dag te blijven in Montpellier, niet zoozeer om het stadje zelf, maar om Palavas-les-Flots en het verdere decor van Amants, heureux

[p. 151]
amants.463 Touchante verliteratuurdheid... maar het ligt op den weg en wij moeten toch ergens slapen!

Wij zijn blij te hooren dat Maria zoo goed opknapt. Geniet en rust maar flink uit, en laat de eenzaamheid op de een of andere manier toch ‘vruchtbaar werken’. Het is hier anders ook opeens erg herfstachtig geworden; niets dan regen, nu al 2 dagen lang.

Wij gaan Zondag a.s. weg; blijven dan tot ± 15 Sept. in Tanger, of althans op reis. Hierbij voor alle zekerheid mijn adres daar: chez le Dr. Slauerhoff, 6 rue Garibaldi (ja, ook daar!), Place du Marshan, Tanger (Marot).

Hartelijke groeten tusschen ons vieren, een hand van je

E.

P.S. - Je ziet, ik heb eigenlijk niets te vertellen; dan dat ik snak naar vacantie, wat zeggen wil: om in een andere omgeving aan Ducroo te werken.

462Klein kuuroord in Auvergne, waar Antonini en zijn vrouw enige tijd doorbrachten in liet Hôtel Moderne, zoals DP op 7 augustus 1934 aan Greshoff berichtte (zie 2188, Brieven V, p. 86-87).
463Valery Larbauds novelle ‘Amants, heureux amants...’ (in Amants, heureux amants..., précédé de Beauté, mon beau souci... et suivi de Mon plus secret conseil, Parijs 1923) speelt in het kuuroord Palavas-les-Flots niet ver van Montpellier.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie