4158 (1148a). Aan E. Bouws: Lugano, 4 juni 1932

Lugano, Zaterdag.

Beste Bouws,

Ik ontving zoonet de Forums. Ik weet niet of het voortaan de bedoeling is, in de zetterij, of onder verantwoordelijkheid van God weet welke idioot, om geen rekening meer te houden met mijn correcties, maar in dat geval kan men zich ook de moeite besparen mij drukproeven te zenden. Als ik 3 puntjes zet op de copie, heb ik rècht op 3 puntjes; een ezel bovendien, die niet weet dat in gevallen als deze (bij weglaten van tusschenzinnen in citaten) 3 puntjes hooren, maar ik verdom186 het bovendien om ‘gecontroleerd’ te worden door iemand, die vindt dat dìt wel verbeterd kan worden en dàt niet. Zoowel in het stuk van Bep187 als in mijn stuk188 is van allerlei onverbeterd gelaten, en van allerlei dat voor mij (G.v.d.!) van belang

[p. 80]
is. Ik ben absoluut razend; wil je zoo vriendelijk zijn ervoor te zorgen dat mijn opinie in dezen aan de betrokken mijnheer kenbaar wordt gemaakt en dat een herhaling van dit geval zich niet voordoet.

Dag. Een volgende keer beter misschien, maar deze rotbehandeling is me voor vandaag genoeg.

Je E.

P.S. Ik schreef ‘Angelsaksen’ inpl. van ‘Engelschen’ omdat dat Godbetere 't zoo moèst! Geen enkele stomkop heeft hier het recht om te oordeelen dat dat niet hoeft... Ik hoop dat ik niet te hooren krijg dat er geen tijd was. Als er tijd was voor het verbeteren van 10 fouten, was er ook tijd voor 20! Het is een verdomd misselijk optreden, van den meneer ‘die het beter wist.’ Mag ik weten wie?

P.P.S. - In het stuk van Slau189 werd ook absoluut geen rekening gehouden met mijn correcties. Heb ik daarvoor tot laat gewerkt aan dat ding? Ik geloof dat jullie me als koelie beschouwen. Het stuk kan verder verrekken! Doe jij het met Slau. Mij geen proeven meer.

186Tweemaal onderstreept.
187Elisabeth de Roos, ‘Terugblik op Schnitzler’ in Forum 1 (1932) 6 (juni), p. 337-348.
188‘D.H. Lawrence en de erotiek’ in Forum 1 (1932) 6 (juni), p. 366-379 (Vw 2, p. 421-433); ‘Engelschen’ is in De smalle mens, p. 23, gewijzigd in ‘Angelsaksen’ (Vw 2, p. 426).
189De zesde aflevering van Het verboden rijk in Forum 1 (1932) 6 (juni), p. 350-360. Er zouden nog drie afleveringen volgen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie