[p. 448]

2696. Prentbriefkaart928 aan J. Greshoff: Parijs, 18 oktober 1935

Parijs, Vrijdag.

Beste Jan,

Als je dit ontvangt, wil je dan zoo gauw mogelijk iets afspreken met Eemants en hem vragen onder welke condities hij mijn boek vertalen wil. Het is ernst; ik heb veel kans om bij de N.R.F. uitgegeven te worden, als ik maar een vertaling produceeren kan. Als hij niet wil of kan (er is nu haast bij) dan die mevrouw. Ik reken op je. Dank bij voorbaat en hartelijk je

E.

928Afbeelding van een poes.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie