[p. 438]

2073. Prentbriefkaart905 aan E.P. van Lokhorst: Bergen, 21 september 1935

Bergen, Zaterdag.

Zeer geachte mevrouw Van Lokhorst,

Het wegraken van dien brief heeft dus alle onheil veroorzaakt. Maar groote uiteenzettingen zijn natuurlijk overbodig. Ik dank u voor uw brief; geloof mij met vriendelijke groet, hoogachtend,

uw dw. EduPerron

905Reproduktie van Van Goghs schilderij Zonnebloemen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie