2665. Aan J. Greshoff: Parijs, 1 en 2 september 1935

Parijs, 1 September 1935.

Beste Jan,

Dat is een verhaast einde - of begin! Dat Astrid891 je dat moest aandoen! Maar het is een zielige geschiedenis, en ik heb nog nooit zoo

[p. 433]

met een gekroond hoofd meegevoeld als nu met die arme Leopold III van België.

Ik zend je nu eerstdaags een gebonden halfjaar van Forum en een paar boeken van jezelf - of neen, er is ook nog een boek bij, geloof ik, voor Nijkerk (Van Genderen Stort).

Wat Gino in Esthland doet, behalve vakantie nemen, is mij onbekend. Het schijnt daar heel mooi en beestachtig goedkoop te zijn.

Van de Gr.Nederland- en -Forum- of Groot-Neder-Forum-plannen hoor ik dan nog wel. Over een goede week omhelzen we elkaar weer in Brussel. Als alles blijft zooals nu afgesproken is, komen we 8 Sept. 's avonds aan - tegen kwart voor 6, gaan dan meteen door naar Maasland. Maar als je zin hebt, kom dan 's avonds even bij ons. Je kunt bij ons thuis praten, of me in het hotel ontmoeten, of wat met me wandelen, of wat je wilt; we kunnen er ook nog uitgebreid over telefoneeren! Ik zeg het je alleen maar voor het geval je die avond ‘open’ zou moeten houden.

Veel hartelijks, ook van Bep en aan Aty,

steeds je E.

 

Natuurlijk ben je in October welkom!

Ik schrijf met weemoed het oude adres weer, en vergeet daarbij niet de viale die nu met recht della Rimembranza892 voor je geworden is.

 

Maandagochtend.

Als ik in Brussel ben, wil ik toch weer moeite doen om een vertaler te vinden voor Ducroo. Malraux is bereid ervoor te doen wat hij kan, als het boek maar uit die heerlijke hollandsche taal is overgekomen, die gelijk staat aan kickapos voor iederen Europeër. Met Pia en Malraux kunnen we alles retoucheeren, maar het is onmogelijk voor ons om er 6 maanden aan te verliezen om het samen ‘over te brengen’; we hebben desnoods gewoon een ‘grondtekst’ noodig - hoe beter hoe liever toch, - maar hoe zelfs diè te krijgen? Marc Eemans verklaarde zich bereid; ik liet hem een ex. door Querido zenden en schreef hem later, maar kreeg geen antwoord. Zou je zoo goed willen zijn hem op te bellen en te vragen wat hij ervan denkt? Als hij

[p. 434]

er niets meer voor voelt, laat hij dat dan gerust zeggen; maar laat hem dan ook dat ex. van Ducroo teruggeven, dan hoef ik niet een nieuw te koopen bij Q.! (Hij stuurde wonder boven wonder 1 ex. à l'oeil aan Thelen, op jouw verzoek; als ik hem wat vraag - o.a. voor Last - verdomt hij het, en mij heeft hij voor fl.36.- zooveel aan geleverde extra-exx. gerekend, zoodat ik er nu de schrik van beet heb! Ik verdiende op deze manier fl.13- zooveel aan de verhalen bundel die ik met Henny maak, inpl. van fl.50.) - Als Eemans het verdomt, wil jij dan navraag doen naar een andere vertaler? is die mevrouw waar je 't over had nog bereikbaar? Je zou me een groot plezier doen met hierover al een en ander besproken te hebben als ik er aankom, dan doen we de rest misschien meteen af, voor ik weer uit Brussel wegga.

Voilà, dank bij voorbaat en nogmaals je

E.

 

N.B. Laat ons hopen dat we, dank zij Engeland en Rickett,893 geen europeesche oorlog hebben vóór ik in Brussel ben!

891Koningin Astrid van België kwam op 29 augustus, 30 jaar oud, om het leven bij een auto-ongeluk tussen Luzern en Küssnacht (Zwitserland).
892Tijdens zijn vakantie in Sestri Levante logeerde Greshoff aan de Viale della Rimembranza (Laan der herinnering), in de woning van de Van Schendels. Zie ook 2619 en 2639 n 2.
893F.W. Ricket (geb. 1888) leidde een Engels-Amerikaans consortium dat een concessie voor 75 jaar had gekregen om de in Abessinië voorkomende olie en mineralen te exploiteren. Mussolini protesteerde hiertegen heftig.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie