2655. Aan H. Marsman: Parijs, 21 augustus 1935

Parijs, 21 Aug. '35.

Beste Henny,

Hierbij een brief van Q. Hij schijnt voor mijn argumenten ‘oor te hebben’. Schrijf hem nu zoo gauw mogelijk.

Dus: beslis over Helman;

kies tusschen de 2 verhalen van Jeanne v. S.-W.;
lees Brulez en kies (liefst wat korts!); schrijf dan aan Q. vóór
je Brulez vraagt!
zend De Schaduw aan Q. en zeg hem vooral duidelijk dat we
het heele slot willen laten vervallen;
[p. 427]
wees eerst accoord met Q. alvorens Brulez en De Pillecijn
te vragen; maar doe het daarna dan ook zoo gauw mogelijk!882

Ik heb Q. o.a. gezegd dat zijn boek ook meer kans had in Vlaanderen verkocht te worden als er wat meer Vlamingen in kwamen.

Ik kreeg een postwissel van fl. 13.50, zijnde de fl.50.- honorarium na aftrek van fl.36.50 aan geleverde Smalle Mensen en Landen van Herkomst. Arme ik! - Het wordt tijd dat ik weer aan bronnen van inkomsten denk. (Ik schreef nog haastig wat voor Kristal, en nu nog wat voor Forum.883) Ik vroeg Jan om de kroniek van fransche letteren in Gr. Ned., als opvolger van Van Nijlen, maar ik geloof dat Varangot het nu doet en die heeft het nog véél meer noodig, al doet hij het meer dan belabberd.

Later meer. Schrijf Q., en houd mij op de hoogte.

Je E.

 

P.S. - Als Brulez behalve die Faun, die te lang is, vrees ik, niets goeds heeft, zullen we dan toch maar Het Negerbeeld nemen? Roelants is een ‘naam’. Of schrijf hem: 40. Avenue Gribaumont, Woluwe Br., of hij in de vakantie nog wat schreef. En dat er haast bij is! Het is beter dat alles nu meteen naar jou gaat.

882Zie 2347 n 2.
883‘Blocnote klein formaat.’ In Forum 4 (1935) 10 (oktober), p. 984-997 en 12 (december), p. 1208-1218 (Vw 5, p. 93 e.v.). Zie ook 2576 n 1.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie