2588. Aan H. Marsman: Parijs, 4 en 5 juli 1935

Parijs, 4 juli 1935.

Beste Henny,

Ik reken nog op een nieuwe wending van je affaire, juist nà dit protest.795 Bovendien heb ik heel wat erover gezegd in dat interview voor Het Volk. En voor Forum kan het nòg, denk ik, als alles mislukt is. Menno heeft nl. nòg een plan.

Het Vaderschap van Paul Hooz is het beste van de 5 verhalen die Stort ons aanbiedt. Het is toch vrij onbeduidend en ± 40 blzn. lang.

[p. 375]

Het boek met de andere verhalen, dat ik bij Henri Mayer bestelde is er nog altijd niet.

Als je De Slaaf niet wilt, laat ons dan Lachgas nemen. Er is geen reden om Dekker's Lorre te nemen en niets van Last. De Slaaf is stukken beter dan Lorre en dan De Schapen, ondanks de belgische madam, zooals het nu is.

Op Helman wacht ik. - Jeanne v. Schaïk wil ik ook in geen geval; als nasmaak is dat verhaal heelemaal beroerd. Eva Raedt dus ook niet? Of mòet ik dat nog nakijken?

Je lezing van het voorwoord heb ik niet meer; ik beschouwde het als een klad en gooide het dus weg. Maar ik geloof dat ik nog wel zeggen kan hoe het was, als je me een drukproef van mijn lezing stuurt. Bovendien: het juiste lijkt mij, dat jij nu nogmaals op mijn proef werkt, en dat ik dan nog eens alles herzie. (En dan jij desnoods nog eens!)

Accoord voor die keuze onder de ‘onzekeren’ op het laatste moment. Ik ben al tégen Belcampo (bij nadere overweging). Leroux, Pillecijn, Brulez, Berghen, Negerbeeld van Maurice, is voor mij: omdat we toch Vlamingen ook moeten hebben.

Ik schreef je al over andere dingen!796 Ik wacht nu met verzenden hiervan tot ik daarover antwoord heb, en tot ik Helman gelezen heb. Ik zal mijn best doen Stort te bewegen tot het afstaan van die Nachtwake v.L. Br.; als ik het verhaal herlezen zal hebben. Menno schrijf ik, gelijk hiermee, over die Mij-kwestie. Er moet nog meer aan worden gedaan, zoo mogelijk ‘practisch’ juist.797

 

5 Juli.

Daarnet kwam het interview, dat ik hierbij insluit. Ik verzend dit nu maar, dan krijg je het wschl. nog vóór jullie weggaan. Stuur mij dadelijk je adres, - en Berghen en Helman. Misschien is het toch goed om in de inleiding te zeggen dat wij, voor de compleetheid van ons ‘beeld’ het gemis van 2 verhalen betreuren: De Afspraak en Mijn Zuster de Negerin; en desnoods ook De Jazz-Speler van Roelants. Heeft Marianne Philips niet een verhaal geschreven dat niet Chineesch is? Ik zou toch wel graag één vrouw erbij hebben, als het ee-

[p. 376]

nigszins kan. Elisabeth Zernike misschien? Kan Rien niet op zoek gaan naar iets van vrouwen dat bruikbaar is? Als Carry v. Br. niet zooveel te oud was, zou ik, al was het maar voor de demonstratie van wat wij willen, een fragment willen nemen van Heleen (die tocht naar den zolder bv.)

Tot later.

E.

 

Ik vraag gelijk hiermee A.v.Nahuys om de bundels van E. Raedt-de C.798 Er staat veel geschommel in dit haastige briefje, houd je dus alleen aan de ‘laatste decisies’. Als ik in Holland was, zou ik zelf allerlei dingen naspeuren voor die bundel van ons, nu sta ik er een beetje ‘hufterig’ voor te doen, en wat mij vooral hindert is dat we zoo weinig ontdekken. Zou die novellenbundel van Godthelp en Mirande799 revelaties bevatten?

 

P.S. - Stuur mij De Overjas, als je het nog niet deed. In Forum stond laatst een nieuwe roman van Berghen;800 het 1e stuk viel mij niet mee. De Schaduw (zonder het slot) trekt mij tot dusver het meeste aan, van de Vlamingen.

 

Laat mij spoedig prospectus of drukproef sturen.

795Zie 2577 n 2.
796In een niet teruggevonden brief van begin juli had DP de medewerking van Marsman gevraagd aan de Vigilance-beweging in Holland. Zie ook Bw TB-DP 3, p. 131.
797Zie Bw TB-DP 3, p. 234-235.
798Dit briefje aan uitgeverij Querido is niet teruggevonden. Zie 2581 n 1.
799Het nieuwe Nederlandsche proza in novellen. Samengest. door H. Godthelp en A.F. Mirande. Groningen 1935. Een driedelige uitgave voor het middelbaar onderwijs.
800‘Het jeugdavontuur van Leo Furkins’ verscheen in vier afleveringen in Forum. De eerste aflevering in Forum 4 (1935) 6 (juni), p. 514-533.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie