2581. Aan H. Marsman: Parijs, 30 juni 1935

Parijs, Zondag.

Beste Henny,

Het pak ontvangen en vandaag gebruikt om alles te lezen. Ik vind het allemaal even bedonderd. Gilliams en Bruning, ieder op eigen manier, onverdragelijk van gevoelige aanstellerij. Jeanne van Schaïk leesbaar, maar zeer matig; en het geheel nogal banaal. Van Wessem wel aardig, maar flut. What next?

Jan zegt dat Eva Raedt-de Canter 2 bundels novellen geschreven heeft die door de ‘élite’ ook wel goed gevonden worden, en dat we ze in ieder geval moeten onderzoeken. Deed je dat al? Ik zou ze ook wel willen lezen, als je ze me bezorgen kan; het schijnt dat ze bij Querido zijn verschenen.787

Las je Menno (en ons) in Het Vaderland over het Congres? Vraag hem anders je die 3 stukken te sturen.

Verder geen nieuws. Ik ben absoluut niet ‘dans mon assiette’; dat Congres heeft me ook weer uit de lijn gebracht. Maar vroeger of later weet ik wel weer precies wat ik wil; en ook nu weet ik althans precies wat ik in geen geval wil.

Hartelijke groeten, ook voor Rien,

je E.

 

Het Negerbeeld788 vind ik slecht. Het staat in het allereerste nr. van Forum; lees het nog even, als je wilt. Als je vindt dat het kàn...

We hebben nu dus:

1.Van Genderen Stort: -----?
2.Nijhoff, Pen op Papier
3.Van Ostayen, Bordeel van Ika Loch
4.Slauerhoff, Po Sju I en Yuan Sjen
5.Du Perron, Drama van Huize-aan-Zee
[p. 371]
6.Marsman, De Bezoeker
7.Walschap, Genezing door Aspirine
8.Last, De Slaaf (?) - Lachgas (?)
9.Dekker, Lorre. (Kan jij deze rottitel niet veranderen, bv. in: De Papegaai?)
10.A. den Doolaard, De Schapen.
11.Leroux, De Barmhartige Samaritaan (?)
12.Vestdijk: 1, 2, 3, 4, 5.
En onzeker zijn: Roelants: Negerbeeld (?)
Brulez: De Faun (?)
Berghen: De Overjas (?)
Otten: Noodlottig Vaderschap (?)
Blijstra: Inleiding tot de Codex Calsb. (?)
De Pillecijn: De Schaduw (?)
Helman: een nieuw verhaal (?)
Belcampo: dat laatste verhaal (?)

Als we Jeanne v. Schaïk weigeren, zal ze wel niet nog iets inleveren. Eva Raedt moet dus nog worden ‘onderzocht’. Misschien schrijft Menno nog iets; hij heeft een idee: van een vent die dood blijft gedurende een Goethe-herdenking. Por hem eens aan! zeg dat we het over een maand uiterlijk moeten hebben.789

787Internaat (1930) en Huwelijk (1932), beide uitgegeven bij Querido.
788Maurice Roelants, ‘Het negerbeeld’. In Forum 1 (1931) 1 (november), p. 44-51.
789Zie 2347 n 2.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie