[p. 348]

2554. Prentbriefkaart733 aan G.H. 's-Gravesande: Saint-Germain-en-Laye, 7 juni 1935

St. Germain, Vrijdag.

Beste Hein, Dank voor je trouw en compleet rapport.734 De bespr. lijkt mij van het genre ‘juist en van geen belang’. Laat de opgroeiende jeugd zich ook maar niet aan mij sterken, er zijn zedelijke smeerpijpen genoeg goddank. Bep en ik zitten hier voor een paar dagen; ik voel me nog altijd verre van frisch. En tegen 20 Juni is in Parijs dat groote Congres, waar Menno je wel van zal hebben verteld. Ik wou dat ik met je naar een rijsttafel in Den Haag kon gaan. Veel hartelijks, ook van Bep en aan Nen, steeds je

E.

733Foto van het kasteel te Saint-Germain-en-Laye.
734Van Ritters radiolezing op 3 juni. Zie 2540 n 2.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie