[p. 257]

2439. Prentbriefkaart553 aan G.H. 's-Gravesande: Parijs, 27 maart 1935

Parijs, 27-3-35

Beste Hein,

Kan ik je plezier doen met La Mort dans l'Ame van Hellens en met dat verhaal van dien kapitein over zijn vergaand schip (deel III en IV van Folemprise)?554 Zoo ja (misschien kreeg je ze zelf al), geef dan een teeken. Mijn adres is nu: 88 boulevard Murat, Paris 16e. Hoe gaat het?

Hartelijke groeten van Bep en van steeds je

E.

553Reproduktie van William Blake's Bathseba.
554J.A.N. Schagen van Leeuwen, De ondergang van de Cornelia. Herinneringen, neergeschreven door haren gezagvoerder [...]. 's-Gravenhage 1934. (Folemprise dl. 4).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie